Christine Lagarde. LEHTIKUVA / AFP

EKP:n pääjohtaja: Työpaikat suurimmassa vaarassa sitten 1930-luvun

Euroopan keskuspankin toimet tukevat yrityksiä ja kotitalouksia koronakriisissä, joka on pysäyttänyt talouskehityksen.

– Työpaikat ovat nyt suuremmassa vaarassa kuin kertaakaan sitten 1930-luvun, kirjoittaa Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde Helsingin Sanomien vieraskynä-palstalla.

Vuonna 2009 työttömyyskorvausta haki Yhdysvalloissa enimmillään 665 000 ihmistä viikossa. Toissa viikolla uusia hakijoita oli Yhdysvalloissa 3,3 miljoonaa ja viime viikolla jo 6,6 miljoonaa.

– Euroopassa työttömyys kasvaa kriisitilanteissa hitaammin kuin Yhdysvalloissa, mutta ilmassa on hälyttäviä merkkejä: ostopäällikköindeksin perusteella työllisyystilanne heikkeni maaliskuussa ennätyksellisesti, Lagarde varoittaa.

Hänen mukaansa pysyvien vaurioiden välttämiseksi taloustilanne olisi vakautettava mahdollisimman lähelle lähtötilannetta ennen koronaviruspandemiaa. Tähän voidaan pyrkiä monilla eri tavoilla.

– Voidaan käynnistää valtiollisia ohjelmia, joilla tuetaan työllisyyttä lyhyellä aikavälillä. Voidaan järjestää yrityksille käyttöpääomaa palkkojen ja kulujen maksuun pankkijärjestelmän välityksellä. Euroalueen taloudessa pankit ovat tärkeässä roolissa, joten jos luotonantoa helpotetaan, saadaan rahoitusta nopeasti kaikkialle, missä sitä tarvitaan.

Lagarden mukaan valtioiden ja keskuspankkien toimet tukevat toisiaan, jotta voidaan varmistaa, että pankit pystyvät myöntämään rahoitusta.

– Valtiot antavat takauksia, joilla vähennetään pankkien luottoriskiä: valtiontakausohjelmiin on varattu jo summa, jonka suuruus on 16 prosenttia euroalueen bruttokansantuotteesta. EKP tarjoaa pankeille riittävästi rahoitusta likviditeettiriskin poistamiseksi ja varmistaa samalla, että rahoitusolot pysyvät suotuisina ja tukevat koko taloutta.

Kahdenlaisia toimia

EKP on ottanut käyttöön kahdentyyppisiä toimia tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Laajamittaisilla kohdennetuilla toimilla varmistetaan, että likviditeetti saavuttaa sitä eniten tarvitsevat. EKP:n uusissa kohdennetuissa rahoitusoperaatioissa tarjotaan pankeille likviditeettiä jopa noin 3 000 miljardin euron arvosta negatiivisella korolla, joka voi olla alimmillaan -0,75 prosenttia. Se on EKP:n edullisin korko kautta aikojen, Lagarde toteaa.

– Jotta pankit voivat hyödyntää uusia operaatioita täysimääräisesti, EKP keventää vakuussääntöjä kohdennetusti niin, että kevennys hyödyttää erityisesti pieniä yrityksiä, ammatinharjoittajia ja yksityishenkilöitä. Eurojärjestelmän keskuspankit voivat nyt hyväksyä rahoitusoperaatioissaan vakuudeksi pieniäkin pandemiaan liittyvissä takausohjelmissa taattuja yritysten ja ammatinharjoittajien luottoja.

EKP myös ostaa huomattavia määriä julkisen ja yksityisen sektorin joukkolainoja helpottaakseen rahoitusoloja kaikilla talouden sektoreilla.

– Pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP, Pandemic Emergency Purchase Programme) ja muissa osto-ohjelmissa voidaan tänä vuonna ostaa joukkolainoja yli 1 000 miljardilla eurolla.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt