Hallitusneuvottelut ovat käynnissä Säätytalolla. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Ekonomistin viesti Säätytalolle: Kansaa ei pidä mielistellä

Mauri Kotamäki kehottaa hallitusneuvottelijoita tekemään rohkeita päätöksiä, joilla saadaan aikaan vaikutusta.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäen mukaan hallitusneuvottelijoiden pitäisi keskittyä tekemään tehokkaita ratkaisuja, vaikka ne eivät olisikaan äänestäjien mielestä suosittuja.

– Päättäjien tärkein tehtävä on tehdä arvovalintoja eri vaihtoehtojen välillä. Mutta on olemassa vaihtoehtoja ja vaihtoehtoja. Jotkut vaikuttavat suotuisilta äänestäjien silmissä, mutta ovat tehottomia. Toiset päätökset ovat vaikuttavia, mutta äänestäjäkunnan näkökulmasta luotaantyöntäviä, Mauri Kotamäki kirjoittaa Taloustaidon blogissaan.

Erityisesti ilmastomuutoksen torjunnan tavoittelu pitää hänen mielestään sisällään toimenpiteitä, jotka näyttävät äänestäjäkunnan suuntaan kauhean hyvältä, mutta ovat todellisuudessa jokseenkin tehottomia.

– Esimerkiksi Ruotsissa käyttöön otettu lentovero on toimenpiteenä varsin vähäisesti vaikuttava, mutta se näyttäytyy tietylle äänestäjäkunnalle kannatettavana toimenpiteenä – kenties symbolisista syistä, mutta varmasti joukossa on myös niitä, jotka uskovat asiantuntijatiedon vastaisesti, että lentovero olisi toimenpiteenä vaikuttava.

– Samalla tavalla esimerkiksi täyskiellot ovat harvoin paras vaihtoehto – suurin piirtein samaan lopputulokseen pääsisi tehokkaammin relevantin verotuksen ruuvia kiristämällä.

Kotamäen mukaan jotkut toimenpiteet tiedetään tehokkaiksi, mutta ne saattavat olla päättäjän äänestäjäkunnan silmissä epäsuosittuja. Näitä päätöksiä tekevät vain todelliset valtiomiehet ja -naiset.

– Tämä on yksi syy sille, miksi useissa länsimaissa rahapolitiikan toimeenpano on siirretty päivänpolitiikan ulkopuolelle poliittisesti jokseenkin itsenäiselle instituutiolle eli keskuspankille.

– Autonominen keskuspankki pystyy sitoutumaan tietyn tavoitteen (hintavakaus) saavuttamiseen, kun taas poliitikolla on jatkuvasti houkutus poiketa tavoitteen saavuttamisen vaatimalta polulta.

Epäsuosittuja päätöksiä tekevien päättäjien arvostustaso saattaa Kotamäen mukaan nousta perinteisen äänestäjäryhmän ulkopuolella. Tämä saattaa myös alentaa itse puolueen kannatusta lyhyellä aikavälillä.

Kotamäki viittaa Luxemburgin entisen pääministerin, nykyisen Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin kuuluisaan tokaisuun: ”Me tiedämme, mitä pitäisi tehdä, mutta emme tiedä, miten tulemme uudelleen valituksi tehtyämme sen.”

Kotamäki lähettää Säätytalolle terveiset:

– Toivon hallitusneuvottelijoille voimia tehdä tehokkaita ratkaisuja. Ei tarvitse näyttää hyvältä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt