Yksittäinen tulosidonnainen järjestelmä on ekonomistin mukaan usein perusteltu. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Ekonomistin lohduton arvio: Näin kannustinloukku iskee jatkossakin

Kaupan liiton Jaana Kurjenoja ei usko, että kannustinloukkuja pystytään poistamaan.

Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja on huolissaan siitä, onnistuuko hallitus purkamaan sosiaaliturvan kannustinloukkuja. Hänen mielestään ongelmana on, että eri järjestelmät luovat  kannustinloukkuja yhdessä.

− Kaikista uudistuksista, selvityksistä, komiteoista ja vilpittömästä pyrkimyksestä huolimatta kannustinloukut pyydystävät edelleen myyjän ja monen muunkin työntekijän ja työttömän. Miksi? Jaana Kurjenoja kysyy analyysissaan.

Yksittäiset järjestelmät ovat Kurjenojan mukaan perusteltuja.

− Ilman tulorajoitusta voisi samaan aikaan nostaa ansiosidonnaista päivärahaa ja tehdä mielin määrin töitä. Näin veroluontoisilla maksuilla katetun työttömyysturvan avulla voisi keplotella paremmille kokonaisansioille kuin ennen työttömyyttä. Tämä taas voisi kannustaa järjestelmän väärinkäyttöön: nostamaan päivärahaa mahdollisimman pitkään ilman todellista tarvetta ja jopa yhdessä työnantajan kanssa sovittuihin irtisanomisiin, hän sanoo.

Kurjenojan mielestä kannustinloukut ”nielaisevat” työttömän, koska eri järjestelmät toimivat päällekkäin.

− Periaatteessa yksittäiset järjestelmät ovat siis hyvin perusteltuja ja hyvin toimivia – jos työttömänä ollessaan ei harjoita liian innokasta ja onnistunutta urasuunnittelua. Ongelma on, että päällekkäin toimiessaan järjestelmät muodostavat loukun, joka nielaisee eteenpäin yrittävän yksilön syvyyksiin, Kurjenoja sanoo.

Tämä ei hänen mukaansa ole mikään uusi oivallus, päinvastoin.

− Erilaisten tulosidonnaisten ja kannustinloukkuja muodostavien järjestelmien viilaamista ja yhteensovittamista on tehty tuskastuttavan pitkään.

− Vaikka nykyisen hallituksen asettaman sosiaaliturvakomitean työryhmissä tehdäänkin arvokasta työtä, ja kannustinloukkuja saadaan taas hieman viilattua matalammiksi, en usko, että niitä pystytään poistamaan.

Jos erilaisten järjestelmien sovittaminen kannustavaksi kokonaisuudeksi perusturvaa vaarantamatta olisi mahdollista, olisi Kurjenojan mielestä ratkaisu jo keksitty. Kannustinloukkujen poistaminen on ollut lähes jokaisen hallituksen asialistalla 1990-luvun loppupuolelta lähtien.

Nykyiset järjestelmät, hallintorakenteet ja valtapolitiikka olisi Kurjenojan mielestä unohdettava.

− On suunniteltava kokonaisvaltainen malli, joka ei toimi yksittäisten tulosidonnaisten järjestelmien helvetinkoneena. Malli voisi olla esimerkiksi Elina Lepomäen ehdottaman perustilin kaltainen, Kurjenoja sanoo.

Jotta kokonaisvaltaista, nykyisistä järjestelmistä riippumatonta mallia pystyttäisiin edes suunnittelemaan, olisi hänen mielestään nykyiseen sosiaaliturvakomiteaan perustettava asiantuntijaryhmä tätä varten.

− Asiantuntijaryhmän jäseniksi pitäisi valita edunvalvontaorganisaatioista riippumattomia virkamiehiä, tutkijoita ja muita alan asiantuntijoita, ja toimeksiannon pitäisi olla riittävän kunnianhimoinen, Kurjenoja esittää.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt