Kerrostaloja Helsingin Vuosaaressa. LEHTIKUVA / ONNI OJALA

Ekonomisti vaatii asumisen kustannuksia alas

Rakentamisen maksuja pitää Aki Kangasharjun mielestä alentaa, kaavoitusta lisätä kunnissa ja kuntainfraa rakentaa valtion tuella.

Pankkikonserni Nordean Suomen-pääekonomistin Aki Kangasharjun mukaan asumisen kustannuksia on saatava pienenemään. Suomessa on hänen mukaansa euromaiden ja Pohjoismaiden korkeimmat asumisen kulut.

Tuoreessa Rakentaminen remonttiin -raportissaan Kangasharju toivoo julkiselta sektorilta lisää aktiivisuutta.

– Kuntien on lisättävä kaavoitusta ja helpotettava tonttien saatavuutta. Valtion puolestaan pitää tukea kuntia välttämättömän infrastruktuurin kuten teiden ja päiväkotien rakentamisessa, hän toteaa tiedotteessa.

Hän myös muistuttaa, että rakentaminen on tuottavuudeltaan Suomen heikoin toimiala ja kannattavuudeltaan selvästi muuta yritystoimintaa heikompaa.

– Ratkaisuksi esitän rakentamiseen liittyvien maksujen kuten rakennusten kiinteistöveron, kaavamaksujen ja tonttivuokrien irrottamista kerrosneliöperusteesta eli tulevaisuudessa maksut eivät kasvaisi kerrosneliöiden mukana.

Kangasharju uskoo, että näillä toimenpiteillä saataisiin lisää tarjontaa sekä omistus- että vuokra-asuntomarkkinoille, mikä alentaisi asumisen kustannuksia. Kompensaatioksi kunnat saisivat valtionapuja ja voisivat nostaa maapohjan kiinteistöveroa.

Asumisen halpeneminen lisäisi hänen mukaansa kaupungistumista ja muuttoliikettä työvoimapulasta kärsiville alueille. Tämä toisi talouskasvua ja verotuottoja sekä valtiolle että kunnille ja vähentäisi erilaisten tukien maksamisesta aiheutuvia julkisia menoja.

Kangasharjun mielestä hänen ehdotuksena vähentäisivät myös eriarvoisuutta.

– Korkeat asumiskustannukset ovat ongelma erityisesti pienituloisille. Uudistus laskisi toteutuessaan niin ARA-kohteissa kuin vapaarahoitteisissakin kohteissa asuvien vuokria, hän arvioi.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt