LEHTIKUVA / LAURA UKKONEN

Ekonomisti Kalevalle: Työaikaa pidennettävä merkittävästi

Työaika Suomessa on lyhyempi kuin Euroopassa yleensä.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen lisäisi suomalaisten keskimääräistä työaikaa. Hänen mukaansa työn tuottavuus on oleellisin tekijä työn kilpailukyvyn kannalta.

– Suomessa työn tuottavuuden paraneminen pysähtyi finanssikriisiin ja tuottavuusero kilpailijamaihin nähden on jälleen kasvanut. Myös työaika merkittävästi vaikuttaa yritysten mahdollisuuteen sekä kotimaisessa että ulkomaisessa kilpailussa, Kuismanen sanoo Kalevalle.

Suomessa yleisin sovittu säännöllinen työaika on 7,5 tuntia vuorokaudessa ja 37,5 tuntia viikossa. Kilpailukykysopimus pidensi vuonna 2016 vuosittaista työaikaa 24 tunnilla. Suomessa tehdään kuitenkin yhä EU-maiden keskiarvoa lyhyempää työviikkoa.

– Säännöllistä viikkotyöaikaa olisi syytä merkittävästi lisätä ja päästä 40 tuntiin viikossa, mutta kiky-tuntien poistaminen tulee omalta pieneltä osaltaan jälleen heikentämään tilannetta. Isossa kuvassa Kiky-tunneista kinastelu on osoitus ymmärryksen puutteesta, Kuismanen toteaa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä toteaa Kalevalle, että Suomessa lomat, arkipyhät, työajan lyhennysvapaat ja muut poissaolot lyhentävät työaikaa enemmän kuin muissa Euroopan maissa.

– Erityisesti kokoaikaisten työntekijöiden kohdalla ero pahimpiin kilpailijamaihimme on merkittävä, Ruotsiin noin puoli tuntia ja Saksaan kaksi tuntia viikossa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt