Tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista (65 %) uskoo digitalisaation muuttavan omaa työtä ja työnkuvaa tulevaisuudessa. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

EK:n mukaan työllisyyden kasvu hidastuu

Yhä harvempi pk-sektorin yritys uskoo positiiviseen työllisyyskehitykseen.

Investointien arvellaan pysyvän ennallaan tai jopa hieman supistuvan ensi vuoden aikana. Positiivisena voidaan Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan pitää sitä, että ulkomaankaupan kasvuun uskotaan yhä melko vahvasti.

Tiedot ilmenevät Pk-Pulssi -kyselytutkimuksesta, jolla EK mittaa kahdesti vuodessa pk-työnantajien arvioita kysynnästä, työpaikoista, investoinnista ja ulkomaankaupasta.

Kuluvan vuoden lopulla 35 prosenttia yrityksistä raportoi kysynnän lisääntymisestä (45 % vuosi sitten) ja 21 prosenttia sen vähentymisestä kuluvan vuoden aikana (16 % vuosi sitten).

Investointien määrä oli vuodentakaiseen verrattuna kasvanut 32 prosentissa yrityksistä ja vähentynyt 17 prosentissa (36 ja 14 % vuonna 2018).

Työntekijämääräänsä oli lisännyt 30 prosenttia ja vähentänyt 17 prosenttia (37 ja 18 % vuonna 2018).

Kansainvälistä toimintaa tekevistä yrityksistä 24 prosenttia oli lisännyt ulkomaankauppaa ja 14 prosentissa se oli vähentynyt (24 ja 7 % vuonna 2018).

Ensi vuonna 34 prosenttia yrityksistä arvioi kysynnän lisääntyvän (42 % vuosi sitten) ja 21 prosenttia sen vähentyvän tulevan vuoden aikana (10 % vuosi sitten).

Yrityksistä 21 prosenttia ennakoi investointien lisääntyvän ja 22 prosenttia niiden vähentyvän (27 ja 11 % vuosi sitten).

Luottamus positiiviseen työllisyyskehitykseen on heikentynyt vuodentakaiseen verrattuna. Työntekijämäärän kasvuun uskoo 21 prosenttia (vuosi sitten 32 %) yrityksistä ja vähentymiseen 15 prosenttia (vuosi sitten 8 %).

Viennin vahvistumiseen uskotaan hieman edellisvuotta vahvemmin. Kansainvälistä toimintaa harjoittavista yrityksistä 36 prosenttia arvioi ulkomaankaupan lisääntyvän ja 10 prosenttia sen vähentyvän ensi vuonna (29 ja 14 % vuosi sitten).

Talouden epävarmuus näkyy nyt selvästi myös pk-yritysten aikaisempaa pessimistisempinä tulevaisuuden näkyminä, kertoo EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen.

– Hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamisen näkökulmasta on huolestuttavaa, että enää vain viidennes työllistävistä pk-yrityksistä uskoo työntekijämääränsä lisääntymiseen. Lisäksi investointien kasvu näyttäisi tyssäävän ensi vuonna, hän sanoo.

Pk-Pulssi-kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 770 työnantajayrittäjää marraskuussa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt