Ilkka Oksala. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

EK: Perhevapaaesitys on eriarvoistava

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan perhevapaauudistus ei paranna naisten työmarkkina-asemaa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Ilkka Oksalan mielestä julkistettu luonnos hallituksen esitykseksi perhevapaauudistuksesta ei täytä asetettuja tavoitteita.

– Tavoitteena hallitusohjelman mukaan oli, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät. Tämän tavoitteen toteutuminen olisi edellyttänyt perhevapaiden kiintiöimistä tasan isän ja äidin välillä, Oksala sanoo.

Perheet saavat itse päättää vanhempainrahan käytöstä. Tämä on käytännössä merkinnyt sitä, että vain äidit käyttävät vanhempainrahaa. Vanhempainrahasta on muodostunut käytännössä äidin oikeus. Vuonna 2019 äideille maksettiin 98 prosenttia ja isille kaksi prosenttia kaikista vanhempainrahapäivistä.

‒ Valitettavasti hallitus päätyi malliin, jossa periaatteessa vapaat jaettaisiin tasan, mutta käytännössä näin ei tule tapahtumaan, koska vanhemmille annetaan oikeus siirtää osa kiintiöstään toiselle vanhemmalle, Oksala toteaa.

Kotihoidontuki huonontaa työmarkkina-asemaa

Perhevapaauudistuksen valmistelussa ei ollut mahdollista käsitellä kotihoidontukea, koska se oli hallitusohjelmassa kielletty.

‒ Kotihoidontuen käyttö jakautuu hyvin epätasa-arvoisesti sukupuolten välillä. Kotihoidontuen saajista naisia on 92,5 prosenttia ja miehiä on vain 7,5 prosenttia, Oksala toteaa.

Hän huomauttaa, että kotihoidontukikausia käyttävät erityisesti vähemmän koulutetut ja vähäisen työkokemuksen omaavat naiset, joiden työmarkkina-asema on jo valmiiksi huono.

– Useiden täyspitkien kotihoidontukikausien käyttäminen huonontaa asemaa vielä entisestään ja juuri tästä syystä Ruotsissa tuesta luovuttiin.

Hallituksen perhevapaista aiheutuvien päivärahakustannusten arvioidaan kasvavan noin 80 miljoonaa euroa ja uudistuksen negatiivinen työllisyysvaikutus on noin 2 000 henkilötyövuotta.

EK esitti perhevapaauudistuksen valmistelussa useita muutosesityksiä. Muun muassa perhevapaiden kokonaismäärä olisi mennyt hallituksen esityksen mukaisesti, mutta ilman oikeutta siirtää päiviä omasta kiintiöstä puolison kiintiöön. Toiseksi EK olisi lyhentänyt kotihoidontukikauden puoleentoista vuoteen.

EK:n mukaan sen esitysten myönteinen työllisyysvaikutus olisi noin 10 000 henkilötyövuotta.

Oksala toteaa, että perhevapaauudistuksen valmistelussa ei ollut mahdollisuutta yhdessä löytää parhaita mahdollisia keinoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, vaan hallitusohjelmassa uudistuksen yksityiskohdat oli jo lyöty lukkoon.

‒ Nyt käynnistyvä lausuntokierroksen jälkeen hallituksella on vielä mahdollisuus parantaa esitystään vastaamaan paremmin hallitusohjelmassa sille asetettuihin tavoitteisiin. Pelkään pahoin, että tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, Oksala sanoo.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt