EK: Kriisilausekkeesta ja työajoista sopiminen lisääntyy paikallisesti

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan paikallinen sopiminen lisääntyy kilpailukykysopimuksen myötä.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan paikallinen sopiminen lisääntyy aloilla, jotka kattavat yli 85 prosenttia EK:n jäsenyritysten työntekijöistä.

Yrityksen vaikeisiin taloustilanteisiin tarkoitettu selviytymislauseke eli niin sanottu kriisilauseke on tehty noin 70 prosenttiin neuvottelutuloksista. Tämän lisäksi osassa työehtosopimuksia selviytymislauseke on ollut jo aikaisemmin.

Useilla aloilla on sovittu työajan pidennys toteutettavaksi paikallisesti sopien. Työajan pidentämisestä voisi sopia paikallisesti lähes 75 prosenttia EK:n jäsenyritysten palkansaajista, mikäli kilpailukykysopimus tulee voimaan. Sopimus lisäsi myös merkittävästi työaikapankkien määrää.

Työmarkkinakeskusjärjestöt päättävät näillä näkymin huomenna perjantaina, allekirjoittavatko ne kilpailukykysopimuksen. Alakohtaiset soveltamisneuvottelut ovat vielä muun muassa teknologiateollisuudessa kesken, eikä sopimuksen kattavuus ole vielä riittävä, vaikka neuvotteluiden takaraja oli jo tiistaina.

Kilpailukykysopimus vähentäisi EK:n mukaan myös merkittävästi ay-liittojen veto-oikeutta eli ammattiyhdistysliikkeen oikeutta kaataa paikallinen sopimus. Tällainen veto-oikeus on nykyään enää varsin harvassa työehtosopimuksessa.

– Yhdessä uudistukset vievät paikallista sopimista muutaman askeleen eteenpäin. Tästä on hyvä jatkaa seuraavalla liittokierrokselle, EK:n johtaja Ilkka Oksala toteaa.

Oksalan mukaan niin sanottu luottamusmieslukko ei ole enää maan tapa. Työajan lisäksi keskimäärin 75 prosenttia työehtosopimusten paikallisen sopimisen mahdollisuuksista olisi jatkossa sovittavissa ilman luottamusmiestä.

– Nyt sovituissa uusissa paikallisen sopimisen mahdollisuuksissa ilman luottamusmiestä sovittavien asioiden suhteellinen osuus pysyy ennallaan, Oksala sanoo.

Tilastoissa ovat mukana vain ne toimialat, jotka ovat tehneet kilpailukykysopimuksen mukaisia neuvottelutuloksia. Mukana eivät ole teknologiateollisuus ja kaupan ala, joilla ei ole vielä hyväksyttyjä neuvottelutuloksia.

Paikallista sopimista ei laajenneta järjestäytymättömiin yrityksiin, koska Suomen yrittäjät hylkäsi hallituksen kompromissiesityksen luottamusmieskiistassa. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vahvisti asian eilen. Näin ollen järjestäytymättömät yritykset eivät voi hyödyntää työehtosopimuksissa sovittuja joustoja paikallisesti selviytymislausekkeen osalta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt