Akavan Eritysalat esittää rekrytointisyrjinnän kitkemistä laajalla rintamalla ja eri osapuolten yhteistyönä. LEHTIKUVA/TIMO JAAKONAHO

”Eikö naisilla ole kuin runsas vuosikymmen sopivaa ikää”

Rekrytointisyrjintä on polttava ja vaiettu ongelma myös hallinnon, viestinnän ja kulttuurin erityisaloilla.

– Ilmiön kitkemiseksi tulee hyödyntää vuonna 2021 käynnistyvä yhdenvertaisuuslain osauudistus. Säädöstien lisäksi tarvitsemme ison asennemuutoksen, Akavan Erityisalat esittää.

Yli 50-vuotiasta asiantuntijaa ei kutsuta työhaastatteluun, vaikka hän täyttää moninkertaisesti työtehtävässä edellytetyt kriteerit. Perusteluja nuoremman, kokemattoman ja vähemmän koulutetun valinnalle ei esitetä tai selitykset ovat epämääräisiä. ”Et olisi viihtynyt nuorekkaassa tiimissä”, kuului erään työnantajan perustelu.

– Jäsentutkimuksemme vahvistaa, että ikäsyrjinnän kokemus on tuttu monelle työtä turhaan hakeneelle kokeneelle asiantuntijalle. Useat olivat kokeneet saman tyrmäyksen kymmeniä, jotkut jopa satoja kertoja, kertoo Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.

Akavan Erityisalat kysyi marraskuussa koko jäsenistölleen suunnatussa tutkimuksessa rekrytointisyrjinnästä. Hiljattain työtä hakeneista 2 607 henkilöstä noin viidennes eli 517 henkilöä arvioi kokeneensa syrjintää rekrytointitilanteessa. Tästä ryhmästä puolella korkea ikä oli koetun syrjinnän syynä. Myös sukupuoli ja ulkonäkö nousivat esille syinä, mutta huomattavasti ikää harvemmin.

Kyselyn nukaan torjunnan muuri oli tullut monella vastaan kuin yllättäen, kun tietty ikä ylittyi. Aiemmin työnhaku oli onnistunut normaalisti.

– Nuoremmista ikäryhmistä ”vain” joka viides työnhakija oli kyselyssämme kokenut ikäsyrjintää töitä hakiessaan. Toisaalta kyselystämme nousi esille nuorten naisten työpaikalla kokema ikään ja sukupuoleen liittyvä syrjintä. Onko niin, ettei naisilla ole kuin runsas vuosikymmen sopivaa ja ”syrjimätöntä” ikää työmarkkinoiden näkökulmasta. Rasitetta tuntuu olevan sekä työuran alussa että loppupuolella, Luomanmäki ihmettelee.

Hänen mukaansa huolestuttavaa on, että monet Akavan Erityisalojen jäsenistä kertoo jo alistuneensa ikäsyrjintään. Vain harva lähtee peräämään hyvitystä rekrytoivalta työnantajalta, saati oikeusteitse, vaikka yhdenvertaisuuslain mukaiset edellytykset hyvitykselle täyttyisivät.

Syrjinnän kitkemiseksi lakiuudistus

Akavan Eritysalat esittää rekrytointisyrjinnän kitkemistä laajalla rintamalla ja eri osapuolten yhteistyönä.

– Vuonna 2021 käynnistyvä yhdenvertaisuuslain osauudistus on näytön paikka syrjinnän ja myös rekrytointisyrjinnän torjunnassa. Kannatamme yhdenvertaisuuslain arviointiryhmän marraskuussa esittämiä toimia, kuten valvontaviranomaisten parempaa resursointia, sanoo Akavan Erityisalojen edunvalvonnan johtaja Helena Lamponen.

Hänen mukaansa myös työmarkkinajärjestöjen kanneoikeus toisi merkittävää apua puuttua rekrytointisyrjintään. Tällä on merkitystä erityisesti, kun sama työnantaja jatkuvaluonteisesti rekrytointikäytännöissään laiminlyö tai rikkoo yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoa.

Säädöstien lisäksi Akavan Erityisalat esittää syrjinnän kitkemiseksi tiedon, koulutuksen ja neuvonnan lisäämistä sekä asennekasvatusta.

– Tarvitsemme syrjinnän kitkemiseksi ammattimaista ja jatkuvaa työnantaja- ja työntekijäpuolen sekä viranomaisten yhteistä viestintäkampanjointia ja neuvontaa. Asenteisiin on mahdollista vaikuttaa. Esimerkiksi anonyymistä rekrytoinnista on monella työnantajalla hyviä kokemuksia, joita on tuotu jo kiitettävästi esille, Luomanmäki sanoo.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt