Ehdotus uudesta verovapautuksesta – ”loisi työpaikkoja, kaikki voittaisivat”

Kansanedustaja Ville Tavio (ps.) ehdottaa, että yritykset vapautettaisiin tuloksestaan maksettavasta verosta siltä osin kun raha käytetään lisätyövoiman palkkaamiseen

Ville Tavion mukaan malli johtaisi siihen, että yritykset alkaisivat palkata lisätyövoimaa, jolloin syntyisi lisää talouskasvua.

Tavion mukaan esitetyssä mallissa valtiolle ei synny veronmenetystä, koska verovapautusta saavat yritykset pystyvät kasvattamaan liikevaihtoaan ja maksavat siten seuraavana vuona voitoistaan enemmän veroa.

Valtio saa Tavion mukaan lisäksi lisäverotettavaa uusien työpaikkojen kautta.

Tavio kutsuu mallia ”win-win -tilanteeksi”, jossa voittavat niin työntekijät, yritykset kuin valtiokin.

Verojärjestelmän tulisi Tavion mielestä kannustaa kasvuun ja työllistämiseen. Suomessa on hänen mukaansa kuitenkin tehty vain vähän uudistuksia, jotka lisäisivät yritysten uskallusta palkata uusia työntekijöitä.

Hän aikoo viedä asiaa eteenpäin ministereille ja tarvittaessa tehdä asiasta lakialoitteen.

”Kävin läpi Suomen Yrittäjien eduskuntavaalien 2015 vaalikonevastaukset ja niiden perusteella on pääteltävissä, että nykyisistä kansanedustajista selvä enemmistö kannattaisi ehdotustani”, Ville Tavio kertoo tiedotteessaan.

Tavio viittaa vaalikoneessa esitettyyn väitteeseen siitä, että yhtiön voittoa tulisi verottaa vasta, kun se jaetaan. Vastanneista noin 130 kansanedustajasta 71 ilmoitti olevansa täysin samaa mieltä. Lisäksi 37 oli jokseenkin samaa mieltä. Vastanneista vain 21 suhtautui kielteisesti.

”Työttömyys ja yritysten kilpailukyvyn puute ovat Suomen suurimpia yhteiskunnallisia ongelmia. Molempiin ongelmiin voidaan puuttua tämän aloitteen esittämällä tavalla”, hän toteaa.

Kommentit