Jalankulijoita Amsterdamissa marraskuussa. LEHTIKUVA / AFP

Eero Heinäluoma vaatii kuria kuuden EU-maan verotukseen

Sosialidemokraattien meppi syyttää joukkoa jäsenmaita veroparatiiseiksi.

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) syyttää kuutta EU-maata veroparatiiseiksi.

– Pidän perusteltuna sanoa avoimesti, että kuusi EU:n jäsenvaltiota – Kypros, Unkari, Irlanti, Luxemburg, Malta ja Alankomaat – ovat saaneet säännöllisesti komission maakohtaisia suosituksia tarpeesta puuttua aggressiiviseen verosuunnitteluun. Muutosten saamiseksi meidän on nimettävä nämä maat ja kutsuttava niitä sellaisiksi kuin ne ovat: EU:n veroparatiiseiksi. Meidän pitäisi tehdä niin, kunnes todelliset verouudistukset pannaan täytäntöön myös näissä maissa, hän toteaa tiedotteessaan.

EU-parlamentin verovaliokunta on esittänyt päätöslauselmaluonnosta EU-veroparatiisiluettelon uudistamisesta. Heinäluoma esittää kuitenkin luonnokseen tarkistusta. Luonnos koskee vain EU:n sisämarkkina-alueen ulkopuolisia, niin sanottuja kolmansia maita.

– Veroparatiisien luettelo, jossa ei tarkastella EU:n jäsenmaiden omia käytäntöjä, ei ole uskottava, Heinäluoma painottaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt