X
SULJE MAINOS
Kirjoittaja muistuttaa eduskunnan arvovalinnasta oppilasryhmien koosta päätettäessä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Olli Luukkainen: Eduskunta tekee arvovalinnan rahan puolesta

Kirjoittajan mukaan on arvotettu, että opettajan työtä voi tarpeen mukaan tehdä kuka vaan.

Pohjoismainen ja suomalainen yhteiskuntamalli on todettu maailman toimivimmaksi. Hyvinvointivaltio on sellainen, jossa kaikilla on mahdollisuus toimia omien kykyjensä mukaan ja auttaa koko yhteiskuntaa eteenpäin.

Laadukas toimiva yhteiskunta perustuu tärkeimpien asioiden sääntelylle. Kaikkea ei kannata säännellä sillä se tappaa yrittäjyyttä ja heikentää henkilön omaa vastuun ottamista. Poliitikkojen on päätettävä mitkä asiat koetaan yhteiskunnalle niin tärkeiksi, että niiden sääntelyllä hyvinvointi kasvaa.

Kun eduskunta päättää säätää kriteerit laillistetulle sosiaalityöntekijälle, se tekee arvovalinnan sen puolesta, että kuka tahansa ei saa toimia tietyissä sosiaalihuollon tehtävissä.

Kun annetaan ammatinharjoittamisoikeus suuhygienistille, päätetään että suun terveyden kartoitusta ja hoitoa ei voi tehdä kuka vaan. Tai kun kyseessä on psykologipalvelut, on olemassa Valviran rekisteri, jonka perusteella tehtävän saa hoitaa laillistettu psykologi.

Toisaalta kun eduskunta päättää hoitajamitoituksesta, se arvottaa tärkeäksi laitoshuollossa olevien vanhusten ympärivuorokautisen hoidon minimitason.

Kaikki tämä tehdään, jotta yhteiskunta toimisi tehokkaasti, hyvinvointimme kasvaisi ja saamme varmuuden palveluidemme laadukkuudesta.

Opetusala on tässä seurassa poikkeus. Eduskunta on pitkään päättänyt olla säätämättä opettajarekisteristä. Näin eduskunta arvottaa opettajan työn sellaiseksi, että sitä voi tarpeen mukaan tehdä kuka vaan. Samalla se päättää siitä, ettei vanhemmilla tarvitse olla mahdollisuutta selvittää millaiselta perustalta hänen lapsensa opettaja työtään tekee.

Kun eduskunta päättää, ettei lapsen saamasta opintojen tuesta, erityisopetuksesta, tarvitse kustannusten pelossa tarkasti säätää, se tekee arvovalinnan rahan puolesta lapsen oikeuksia vastaan.

Päättäessään, että oppilasryhmässä saa olla lapsia määrättömästi, eduskunta tekee jälleen arvovalinnan rahan puolesta suhteessa lapsen ja nuoren oikeuksiin.

Kun eduskunta selonteon perusteella päättää, että tarvitsemme muutamalla miljardilla taistelulentokoneita, se on asiasta varsin yksimielinen. Eduskunta näyttää olevan selonteon perusteella myös varsin yksimielinen siitä, ettei koulutuksesta leikattuja yli kahden miljardin resursseja päätetä palautettaviksi.

Suomalainen yhteiskunta rakentuu korkealle osaamiselle. Niin on ollut vuosikymmeniä. Tulevaisuudessa kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen rooli Suomen hyvinvoinnin perustana tulee olemaan vielä merkittävämmässä roolissa. On kyse arvovalinnasta mitä siitä päätetään. Tai jätetään päättämättä.

Valta on kansanedustajien käsissä.

Olli Luukkainen

Olli Luukkainen

Olli Luukkainen on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja. (kuvaaja: Jussi Vierimaa)

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt