Koira on ollut Suomessa ainoa lemmikki, jota on verotettu. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Eduskunta kumosi koiraverolain

Eduskunta on kumonnut koiraverolain. Kaikki Suomen kunnat olivat jo luopuneet veron perimisestä.

Jo 27. huhtikuuta eduskunnan valtiovarainvaliokunta hyväksyi mietinnön hallituksen esityksestä. Lakiesitykseen ei tullut eduskunnan käsittelyssä muutoksia ja se hyväksyttiin tiistaisessa eduskunnan täysistunnossa.

Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen iloitsee, että Kennelliiton pitkäjänteinen vaikuttamistyö koiraveron poistamiseksi Suomesta on vihdoin saanut sinettinsä.

– Koira on ollut Suomessa ainoa lemmikki, jota on ollut mahdollista verottaa. Koiraverolaki on ollut selvä epäkohta koiranomistajien yhdenvertaisuuden kannalta muihin kuntalaisiin, lemmikinomistajiin ja harrastajiin nähden. Siksi on erityisen hienoa, että päätös koiraverosta luopumiseksi on tehty sekä kunnissa että eduskunnassa, Lehkonen sanoo.

Kuolleeksi kirjaimeksi jäänyt laki koiraverosta juontaa juurensa vuonna 1894 annettuun keisarilliseen asetukseen. Jo nykyisen koiraverolain tullessa voimaan vuonna 1980 katsottiin, ettei verolla ole suoraan koirakantaan liittyviä syitä.

Vuodesta 1991 kunnat ovat saaneet itsenäisesti päättää veron perimättä jättämisestä. Tänä vuonna koiraveroa ei enää ole peritty yhdessäkään kunnassa, kun Helsinki ja Tampere päättivät viime vuonna luopua verosta.

Valtiovarainministeriö julkaisi helmikuussa luonnoksen hallituksen esityksestä laiksi koiraverolain kumoamisesta. Suomen Kennelliiton tavoin myös kaikki muut lausunnon antaneet tahot joko kannattivat koiraverolain kumoamista suoraan tai eivät löytäneet huomautettavaa esityksestä sen kumoamiseksi.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt