Eduskuntatalo Helsingissä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Eduskunnalle esitetään uusia kansalaisraateja

Saara-Sofia Sirénin mukaan uudistus vahvistaisi demokratiaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén on jättänyt eduskunnassa toimenpidealoitteen, jonka tavoitteena on lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia valtiollisessa päätöksenteossa. Aloitteessa esitetään ajatus kansalaisraadeista.

– Kunnallisessa päätöksenteossa osallisuuspykälä on jo paikoin parantanut osallistuvaa demokratiaa ja kuntalaisten mahdollisuudesta olla osana päätöksentekoa on saatu hyviä kokemuksia. Ehdotan, että selvitettäisiin mahdollisuuksia vahvistaa valtionhallinnon velvoitetta osallistamiseen, Sirén toteaa tiedotteessa.

Sirénin mukaan uudet kansalaisraadit voisivat osallistua esimerkiksi kansalaisaloitteiden käsittelyyn.

– Siinä kansalaisten osallistamisen toteuttaa kolmas, riippumaton osapuoli. Satunnaisesti valittu ryhmä kansalaisia kuuntelee aloitteeseen liittyen eri näkökulmia edustavia asiantuntijoita ja keskustelee aloitteen positiivisista sekä negatiivisista vaikutuksista, Sirén sanoo.

Punnittua tietoa päätöksenteon tueksi

Raati kirjoittaisi tämän jälkeen noin sivun pituisen koonnin, jossa puntaroidaan ehdotuksen hyötyjä ja haittoja faktojen pohjalta. Eri raatien keskustelujen tulokset julkaistaisiin ja ne olisivat kaikkien saatavilla maksutta.

Kansalaisraati voisi Saara-Sofia Sirénin mukaan käsitellä riittävän allekirjoitusmäärän keränneitä kansalaisaloitteita ennen niiden käsittelyä eduskunnassa.

– Kansalaisosallistamisella on tutkimusten mukaan monia demokratiaa ja sisäistä turvallisuutta vahvistavia vaikutuksia. Ne tuovat päätöksenteon tueksi eri näkökulmista punnittua ja faktoihin pohjautuvaa tietoa, kitkevät populismia ja vähentävät polarisoitumista sekä parantavat äänestysaktiivisuutta ja kansalaisten luottamusta päätöksentekoon, Sirén toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt