Donald Trump. LEHTIKUVA/AFP Alex Edelman

Donald Trumpin diagnoosi jakaa amerikkalaisia jyrkästi

Suuri enemmistö on sitä mieltä, että presidentin sairastumisella ei ole vaikutusta vaaleihin.

Pikakyselyt presidentti Donald Trumpin koronavirusdiagnoosin ja sairaalahoitoon lähtemisen jälkeen osoittavat, että hän ei ainakaan toistaiseksi ole saanut osakseen puoluerajat ylittävää tukea tai sympatiaa. Myös tyytymättömyys hänen toimintaansa koronapandemian hillitsemisessä on edelleenkin yhtä laajaa kuin ennen hänen omaa sairastumistaan.

Ensireaktioissaan yhdysvaltalaiset jakaantuvat hyvin selvästi kahteen eri leiriin. Hyvin suuri enemmistö on sitä mieltä, että Trumpin sairastumisella ei ole vaikutusta vaaleihin, mutta hieman suurempi määrä todennäköisiä äänestäjiä on nyt siirtymässä Trumpin puolelle kuin häntä vastaan.

Morning Consultin kyselyssä 55 prosenttia republikaaneista kertoo olevansa surullisia Trumpin sairastumisesta ja 51 prosenttia on huolestuneita. Demokraateista 41 prosenttia suhtautuu Trumpin sairastumiseen välinpitämättömästi, 46 prosenttia ei ole lainkaan huolissaan hänen terveydestään tai selviytymisestään – ja miltei yhtä suuri osuus, peräti 40 prosenttia, kertoo olevansa itse asiassa iloisia sairastumisen takia.

Kaikista amerikkalaisista neljä kymmenestä on huolestunut Trumpin tilanteesta, mutta yli neljännes kertoo iloitsevansa hänen sairastumisestaan. Todennäköisistä äänestäjistä 56 prosenttia ei edelleenkään hyväksy Trumpin tapaa käsitellä koronakriisiä. Toisaalta 41 prosenttia pitää sitä hyvänä ja onnistuneena.

Toisen, Democracy Instituten ja Daily Expressin tekemän pikakyselyn mukaan 68 prosenttia rekisteröityneistä äänestäjistä ei aio muuttaa omia äänestysaikomuksiaan Trumpin sairastumisen vuoksi. Sen tähden 19 prosenttia ilmoittaa äänestävänsä entistä todennäköisemmin Trumpia ja 13 prosenttia entistä todennäköisemmin Joe Bidenia.

Näiden lukujen valossa Trump olisi Democracy Instituten kyselyn mukaan itse asiassa voittamassa vaalit. Kyselyn tulokset poikkeavat selvästi kaikista muista viimeaikaisista, kun sen mukaan Trump olisi nyt saamassa 46 prosenttia ja Biden 45 prosenttia äänistä.

Trump on kyselyn mukaan ottanut johdon kaikissa vaa’ankieliosavaltioissa, ja hänen kannatuksensa republikaanien parissa on nyt 89 prosenttia, herätyskristittyjen parissa peräti 91 prosenttia, puolueisiin sitoutumattomien parissa 49 prosenttia ja afrikkalais-amerikkalaistenkin parissa 40 prosenttia.

Hyvin suuri osa Trumpin tukijoista – 78 prosenttia – kertoo salaavansa äänestysaikomuksensa tuttaviltaan, työtovereiltaan ja jopa perheenjäseniltään.

Täysin päinvastaista tulosta osoittaa toinen Trumpin diagnoosin jälkeen tehty kysely. Tässä Reuters/Ipsosin kyselyssä Biden olisikin nyt peräti kymmenen prosenttiyksikön johdossa ja tulisi voittamaan vaalit luvuin 51-41 prosenttia. Peräti 65 prosenttia kaikista vastanneista katsoo, että Trump olisi voinut välttyä sairastumiselta, jos hän olisi suhtautunut koronavirukseen vakavammin. Tätä mieltä on myös republikaaneista viisi kymmenestä, mutta demokraateista peräti yhdeksän kymmenestä.

Virhemarginaali Reuters/Ipsosin kyselyssä on +-5 prosenttiyksikköä, Democracy Instituten kyselyssä +-2,5 prosenttiyksikköä ja Morning Consultin kyselyssä +-3 prosenttiyksikköä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt