Presidentti Donald Trump ja kampanjapäällikkö Bill Stepien. LEHTIKUVA/AFP

Donald Trumpin aika hupenee – tämä on hänen mahdollisuutensa

Talous on USA:n presidentin tärkein vaalivaltti jopa keskellä pandemiaa.

Uusimpien Gallupin tutkimusten mukaan ehdoton enemmistö yhdysvaltalaisista – 56% – kokee nyt keskellä koronapandemiaakin oman taloudellisen tilanteensa paremmaksi kuin neljä vuotta sitten.

Koskaan aiemmin ei yhtä moni äänestäjä ole ilmaissut näin vankkaa tukea uudelleenvalintaa tavoittelevan istuvan presidentin taloudenhoidolle. Gallup on kysynyt asiasta joka vaalivuosi 1980-luvun puolivälin jälkeen, eikä enemmistö ole tuona aikana ollut ennen kertaakaan tätä mieltä.

Samann Gallupin tutkimuksen mukaan miltei puolet äänestäjistä – 49% – on Donald Trumpin kanssa yhtä mieltä kaikista itselleen tärkeistä asiakysymyksistä. Joe Bidenilta katsotaan löytyvän Donald Trumpia paremmin presidentiltä vaadittavia ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä, mutta itse asiakysymyksissä hänen kannatuksensa jää selvästi Trumpista jälkeen.

Lukuisat toiset viimeaikaiset kyselytutkimukset vahvistavat, että keskellä koronapandemian aiheuttamaa takouskriisiäkin Trumpiin luotetaan talousasioissa selvästi Bidenia enemmän – ja että talous ja työpaikat ovat äänestäjien enemmistölle tämän vuoden vaalien asiakysymyksistä kaikista tärkeimmät. Koronapademian hoito ja terveydenhuolto laajemmin ovat toiseksi tärkeimpiä vaalikysymyksiä (joidenkin kyselyiden mukaan melkein yhtä tärkeitä), ja niiden osalta äänestäjien selvä enemmistö luottaa Bideniin ja demokraatteihin.

Uusimmassa ABC News/Washington Postin kyselyssä peräti 52% todennäköisistä äänestäjistä tukee Trumpin talouspolitiikkaa ja taloudenhoitoa. Economist/YouGovin viimeisimmässä kyselyssä nämä hyväksyy 51%, Harvard/Harrisin kyselyssä 55%, Gallupin kyselyssä 54% ja Democracy Institute/Sunday Expressin uusimmassa kyselyssä jopa 60%. Sen sijaan koronakriisin hoidossa vain yksi kysely antaa hänelle edes 47%:in tuen. Kaikissa kyselyissä ehdoton enemmistö pitää Trumpin koronatoimia epäonnistuneina, riittämättöminä tai muuten huonoina.

Nämä luvut selittävät, miksi Biden ja häntä kannattava osa yhdysvaltalaista mediaa puhuu kaikki päivät vain koronakriisistä. Vain siitä puhumalla ja yrittämällä nostaa se vaalien pääteemaksi voi Biden kumota äänestäjien selvän enemmistön tuen Trumpille kaikissa muissa keskeisissä asiakysymyksissä. Samasta syystä Trumpin kannattaa vähätellä koronakriisiä ja puhua ennen muuta talouspolitiikasta. Talous on edelleenkin Trumpin tärkein vaalivaltti.

Työttömyys alenee

Tulokset puhuvat puolestaan, jopa keskellä pandemian aiheuttamaa vakavaa talouskriisiä. Kyseisen kriisin kaari on Yhdysvalloissa itse asiassa taittunut jo kuukausia sitten ja viimeisten viiden kuukauden aikana työttömyys on jo alentunut miltei 15%:ista vain 7.9%:iin. Uusia työpaikkoja tuli pelkästään noista kuukausista kolmena ensimmäisenä enemmän joka kuukausi kuin minään muuna kuukautena kenenkään toisen presidentin alaisuudessa sitten vuoden 1939. Edellisen kerran työttömyyslukujen yhtä suureen laskuun meni miltei 18 vuotta; nyt se on saatu aikaan vain viidessä kuukaudessa.

Koronakriisiä edeltänyttä lähtötasoa ei toki ole saavutettu, mutta tuo lähtötaso – vain 3,5% työttömyysaste – olikin paras yli viiteenkymmeneen vuoteen. Mustien ja latinoiden työttömyys oli Trumpin alaisuudessa ennen pandemiaa alhaisinta koskaan koko Yhdysvaltain historiassa ja myös yleisessä tulotasossa koettiin historiallinen nousu, suhteessa kaikkein suurin kuitenkin kaikista vähävaraisimpien amerikkalaisten kohdalla.

Äänestäjien enemmistö ei ole tätä unohtanut vaan uusimpien tutkimustenkin mukaan pitää tätä kaikkea nimenomaan Trumpin ansiona – ja uskoo hänen kykenevän samaan toisenkin kerran. Trumpin kohtalo riippuukin nyt paljolti siitä, pystyykö hän pitämään nämä tuntemukset päällimmäisinnä äänestäjien mielissä. Aikaa hänellä on enää hyvin vähän jäljellä.

Markku Ruotsila

Kirjoittaja on Yhdysvaltain ja Ison-Britannian historian dosentti Tampereen yliopistolla. 

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt