Kuntasektorin palkansaajilla kokemus digisovellusten käyttöönotosta oli kielteisempi kuin muilla. LEHTIKUVA / JARMO STENMARK

Digitalisaation arvioidaan lisänneen työnteon valvontaa

Naiset kokevat miehiä useammin työn kuormittavuuden ja nopeatempoisuuden kasvaneen.

Tilastokeskuksen tuoreen työolotutkimuksen mukaan 90 prosenttia palkansaajista käytti viime vuonna työssään digitaalisia sovelluksia. Ylemmistä toimihenkilöistä niitä käyttivät kaikki ja työntekijöistäkin 73 prosenttia. Eniten käytettiin pikaviestintävälineitä kuten chat-sovelluksia.

Yli puolet käyttäjistä koki digitalisaation lisänneen työn tehokkuutta, nopeatempoisuutta ja läpinäkyvyyttä. Runsaan kolmanneksen mielestä mahdollisuus käyttää luovuutta työssä oli parantunut.

Lähes puolet kuitenkin arvioi työnteon valvonnan lisäntyneen, ja yli kolmannes koki työn kuormittavuuden kasvaneen. Vain joka kuudes arvioi kuormittavuuden vähentyneen.

Naiset kokivat miehiä useammin digitalisaation lisänneen työn kuormittavuutta ja nopeatempoisuutta. Miehet taas katsoivat naisia useammin sen lisänneen työn tehokkuutta ja mahdollisuutta käyttää luovuutta.

Kuntasektorin palkansaajilla kokemus digisovellusten käyttöönotosta oli kielteisempi kuin muilla.

Seitsemän prosenttia palkansaajista oli viime vuonna työssään tekemisissä robotin kanssa. Robottien koettiin pääsääntöisesti helpottaneen työntekoa. Noin neljännes robottien kanssa työskentelevistä koki robottien vapauttaneen aikaa mielenkiintoisempiin tehtäviin.

Kaikista palkansaajista viisi prosenttia kertoi työpaikkansa työntekijöiden määrän vähentyneen viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana digitalisaation tai robotisaation seurauksena. Toisaalta kuusi prosenttia kertoi työpaikan henkilömäärän lisääntyneen samasta syystä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt