CIA:n 1959 katsauksen karttoja Suomen maastosta ja liikenteestä.

CIA:n salainen katsaus: ”Tämä on Suomen toistuva tragedia”

Amerikkalaistiedustelu luonnehti 1959 Suomea Neuvostoliiton näyttelykappaleeksi.

Salaisuusluokituksesta vapautuneissa USA:n keskustiedustelupalvelu CIA:n dokumenteissa on nykyisin löydettävissä Geographic Intelligence Review huhtikuulta 1959. Sen kymmensivuinen osuus käsittelee Suomea otsikolla Finland Straddles the Iron Curtain eli Suomi on kahden puolen rautaesirippua.

Osuus antaa perusteellisen ja asiantuntevan katsauksen Suomen taloudelliseen ja poliittiseen tilanteeseen tuona aikana. Katsauksen yleisemmät huomiot kestävät osin aikaa yhä.

Katsaus alkaa luonnehtimalla Suomen merkitystä sillä, että maa on ainutlaatuisessa asemassa maantieteellisesti, poliittisesti ja taloudellisesti maasiltana Neuvostoliiton ja Skandinavian niemimaan välissä.

”Suomen paikka merkitsee sen todennäköistä osallistumista mihin tahansa konfliktiin sen naapurit saattavat ryhtyä, koska maan elämänlanka voidaan katkaista sulkemalla Itämeri tai blokkaamalla Suomen satamat. …Viimeaikainen propaganda Itämeren tekemisestä ’rauhan mereksi’ on soittanut hälytyskelloja pohjoismaissa NL:n yrityksenä tehdä Itämerestä ’venäläinen järvi’. Suomen toistuva tragedia on, että rajamaana, jolla on 790 mailin yhteinen raja NL:n kanssa, se on ollut vaihtoehtoisesti itäisen ja läntisen Euroopan kontrollissa ja venäläiset ovat käyttäneet sitä puskurina länttä vastaan”.

1959 tehdyn katsauksen mukaan Suomen politiikan kulmakiviä toisen maailmansodan jälkeen oli ollut neuvostoliittolaisten provosoinnin välttäminen. Se on CIA:n mukaan ollut ”uhanalaisen kansallisen henkiin jäämisen hinta”, mutta onnistunut valtaosin siksi, että Neuvostoliitolle sopi jättää Suomi poliittisesti vapaaksi mutta taloudellisesti läheisesti neuvostoblokkiin sidotuksi.

”Maantieteellisesti Suomi olisi vaikeaa kontrolloida satelliittina sen pitkän läntisen merirajan ja sissitoiminnan mahdollistavien suurten metsien vuoksi. Kovat otteet suomalaisia vastaan haittaisivat kommunismin asiaa maailman propagandarintamalla, koska Moskovan politiikkaan sopii Suomen olemassaolo näyttelykappaleena (showpiece, malliesimerkki), joka osoittaa, että pääosin läntiseltä näyttävä pieni kapitalistinen maa voi elää rauhanomaista rinnakkaineloa Neuvostoliiton kanssa”. Lisäksi Suomen liittäminen NL:oon saisi CIA:n mukaan kaikella todennäköisyydellä aikaan Ruotsin liittymisen Natoon.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt