Yleinen kehityssuunta rikkaissa maissa on ollut laskeva imeväiskuolleisuus. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Britanniassa yllättävä nousu imeväisten kuolleisuudessa

Alle 1-vuotiaiden kuolemantapaukset ovat kääntyneet viime vuosina nousuun Englannissa.

Yleinen kehityssuunta rikkaissa maissa on ollut laskeva imeväiskuolleisuus. Alimmillaan EU-maissa luvut ovat Maltalla, missä tapahtuu 1,3 kuolemaa tuhatta synnytystä kohden. Suomessa luku on kaksi.

Englannissa luku on vuodesta 2013 ollut nousussa ja vuonna 2017 se oli neljä. Skotlannissa ja Walesissa kehitys oli yleistä EU- trendiä seuraava eli laskeva.

Kehitys on yllättänyt Leedsin ja Liverpoolin yliopistojen tutkijat, jotka ovat yrittäneet selvittää asiaa. He jakoivat 324 paikallishallintoa viiteen kategoriaan niiden keskimääräisen tulonjakokehityksen perusteella 18 vuoden ajanjaksolla vuodesta 2000 vuoteen 2017.

Tutkijat huomasivat, ettei vuosien 2013-2017 kehitys jakautunut tasaisesti koko maahan. Tulotasoltaan heikommissa kunnissa tapahtui jokaista 100 000 synnytystä kohti 24 ylimääräistä imeväiskuolemaa joka vuosi, kun taas varakkaammilla alueilla ei muutoksia tapahtunut.

Tutkijat havaitsivat, että suhteessa vuosituhannen 13 vuoden ensimmäisen vuoden kehitykseen vuosina 2013-2017 heikoimman tulotason kunnissa tapahtui 572 ”ylimääräistä” imeväiskuolemaa.

Tutkiessaan näiden kuntien lapsiköyhyyslukuja tutkijat päättelivät, että yhden prosentin nousu lapsiköyhyydessä aiheutti keskimäärin 5,8, ylimääräistä imeväiskuolemaa 100 000 synnytystä kohti.

Kaikkiaan tutkijat päätyivät erilaisilla tilastoanalyyseilla ja niiden yhdistelmillä siihen, että ainakin kolmannes ylimääräisistä lapsikuolemista aiheutui todennäköisesti kasvavasta lapsiköyhyydestä.

Tutkijaryhmää vetäneen Liverpoolin yliopiston professori David Taylor-Robinsonin mukaan löydökset ovat vastoin yleistä kehitystä maailman vauraimmissa maissa ja siksi vakavia ja koskettavia.

Hän vetoaa Britannian hallitukseen. jotta se ottaisi kasvavan lapsiköyhyyden vakavasti ja laatisi ohjelman siihen puuttumiseksi siitä riippumatta kuka kulloinkin on vallassa. Hänen mukaansa parempi yhteistyö EU-maiden kanssa ei olisi asiassa ainakaan haitaksi.

Leedsin yliopiston tohtori Paul Norman sanoo ryhmän ryhtyvän seuraavaksi tutkimaan raskausaikoja ja imeväiskuolleiden tarkempia kuolinikiä. Hän uskoo, että tällä tavoin voidaan yksityiskohtaisemmin ymmärtää kuolemien syitä ja sitä millaisia interventioita odottavat äidit ja syntyneet lapset tarvitsevat.

Koko Euroopan unionin alueella tapahtui 18 200 imeväiskuolemaa vuonna 2017. EU-valtioiden keskimääräinen luku tuhatta synnytystä kohden on 3,6 ja viimeisen 20 vuoden aikana se on lähes puolittunut.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt