Asiakas Helsingin Työllisyyden palvelutorilla Pasilan TE-toimistossa. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Avoimien työpaikkojen määrä vähentynyt

Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja vähemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskuksen mukaan avoimia työpaikkoja oli viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 33 400, joka on 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Koko viime vuoden aikana avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 43 800, kun vuonna 2019 määrä oli 50 000.

Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä avoimista työpaikoista 22 200 eli 67 prosenttia oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 71 prosenttia.

Avoimien työpaikkojen määrä väheni edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna eniten Helsinki-Uudenmaan suuralueella (–2 200).

Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat vähenivät eniten toimialaryhmässä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta. Kasvua puolestaan oli julkisen hallinnon, koulutuksen ja terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialaryhmässä.

Viimeisellä vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista 27 prosenttia oli määräaikaisia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 31 prosenttia. Osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 16 prosenttia, joka on lähellä vuodentakaista tasoa.

Avoimista työpaikoista 47 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 58 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli edelleen paljon esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluiden toimipaikoissa hoitoalan ja varhaiskasvatuksen tehtäviin.

Viime vuonna avoimena olleista työpaikoista keskimäärin 69 prosenttia oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun edellisenä vuonna vastaava osuus oli 74 prosenttia.

Avoimien työpaikkojen määrä väheni vuositasolla etenkin Helsinki-Uudenmaan suuralueella (–4 000).

Vuositasolla tarkasteltuna kaikista avoimista työpaikoista määräaikaisia oli 38 prosenttia ja osa-aikaisia 19 prosenttia.

Työnantajien kokemat vaikeudet avoimien työpaikkojen täyttämisessä vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Viime vuonna avoimena olleista työpaikoista keskimäärin 48 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuonna 2019 osuus oli 56 prosenttia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt