Hääkakun koristeita Ekbergin konditoriassa 2009. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Avioliittojen määrä väheni kymmenisen prosenttia

Viime vuonna solmittiin 23 799 avioliittoa, joista 387:ssa puolisot olivat samaa sukupuolta

Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna solmittiin 23 799 avioliittoa, kun niiden määrä oli edellisenä vuonna 26 542. Vähennys oli kymmenisen prosenttia. Eri sukupuolten välisiä avioliittoja solmittiin 23 412, mikä oli 2 576 edellisvuotta vähemmän.

Samaa sukupuolta olevat solmivat 387 avioliittoa, joista 145 oli kahden miehen ja 242 kahden naisen avioliittoja. Edellisenä vuonna solmittiin 554 avioliittoa sen jälkeen, kun avioliittolaki muuttui maaliskuun alussa.

Avioliitoissa, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, ensimmäisen kerran avioituneiden nisten keski-ikä oli 31,7 ja miesten 33,9 vuotta. Toisen kerran avioituneiden naisten keski-ikä oli 44,7 vuotta ja miesten 47,5 vuotta. Keski-iät pysyivät lähes ennallaan.

Kahden naisen solmimissa avioliitoissa naisten keski-ikä oli 35,4 vuotta, kun se vuotta aiemmin 36,1 vuotta. Vastaavasti kahden miehen solmimissa avioliitoissa keski-ikä oli 44,3 vuotta, edellisenä vuonna 41,3 vuotta.

Avioeroon päättyi viime vuonna 13 145 avioliittoa, joista samaa sukupuolta olevien avioeroja oli 29. Avioerojen määrä, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, väheni 340:llä edelliseen vuoteen verrattuna.

Avioerojen vuosittainen määrä on Tilastokeskuksen mukaan vaihdellut ilman selvää suuntaa. Viime vuosi oli kuitenkin kolmas vuosi peräkkäin, kun määrä pieneni.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt