LKS 20090127 - Nopeusrajoitus (40 km/h) tienpintamerkintänä. ... Speed limit (40 km/h) written on road surface. LEHTIKUVA / PEKKA SAKKI

Autokoululiitto törkeistä tapauksista: Oli odotettavissa

Viime aikoina on uutisoitu törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten lisääntymisestä jopa 60 prosentilla.

– Tämä oli odotettavissa jo vuoden 2018 lakiuudistusta valmisteltaessa. Useat tahot varoittivat liikenne- ja viestintäministeriötä tulevan lain ongelmakohdista, mutta asiantuntijoita ei kuunneltu, valitettavasti, Suomen Autokoululiitto ry:n puheenjohtaja Jukka Kiviniemi toteaa.

Hänen mukaansa asiantuntijoiden selkeä viesti oli, ettei vapaaehtoisuus kuljettajakoulutuksessa toimi.

– Vapaaehtoisuus tulee väistämättä johtamaan tilanteeseen, jossa ajokokeiden hylkäämiset lisääntyvät ja oppiminen tulee tapahtumaan yrityksen ja erehdyksen kautta, sen sijaan, että maltettaisiin oppia ensin, ja ajokokeeseen mentäisiin riittävillä taidoilla. Edelleen tiedostettiin, että taitava auton käsittelijä voi hyvinkin päästä ajokokeesta läpi ilman, että hän todellisuudessa pärjäisi liikenteessä.

Psykologian tohtori Mika Hatakka totesi liikenne- ja viestintäministeriölle lähetetyssä raportissaan Tasapainoinen vai tutkintopainotteinen järjestelmä? täysin tutkintoon perustuvan järjestelmän ongelmista muun muassa seuraavaa:

”Opetuksen suunnitelmallisuus ja tehokkuus heikkenisivät, jos opetusta ohjaavat normit purettaisiin…. Opetus suuntautuisi kapea-alaisesti ajoneuvon käsittelyyn ja liikennetilanteiden harjoitteluun. Turvallisuuden kannalta tärkeimmät sisällöt kärsisivät eniten, sillä niitä on vaikein mitata kokeessa.”

Vaikka Suomessa otettiin käyttöön tutkintopainotteinen malli täysin tutkintoon perustuvan järjestelmän asemesta, ovat Mika Hatakan esiin nostamat riskit realisoituneet lähes kokonaan, arvioi joensuulainen yrittäjä ja liikenneopettaja Risto Gröhn.

– Ajokieltoa saaneille pidettävissä koulutuksissa on ollut ruuhkaa. Lakiuudistuksen jälkeen pelkästään meillä jo yli 500 nuorta on käynyt kurssin. Valtakunnallisesti luku on huomattavasti suurempi. Kuinka monelta harmilta olisi säästytty, jos koulutusta olisi ollut jo etukäteen, ennen ajokoetta, hän kysyy-

Autokoululiiton puheenjohtaja Kiviniemi pohtii liikenneturvallisuuden perusolemusta.

– Liikenne on yhteispeliä, jossa kaikilla on oltava samat säännöt. Jos jokainen opettaa niin kuin parhaakseen näkee tai ajaa muista välittämättä, kärsijöinä ovat useimmiten sivulliset. Liikenteestä tulee arvaamattomampaa ja muiden toimintaa on hankala ennakoida, jolloin onnettomuuksien määrät lisääntyvät. Maksumiehiksi tulevat silloin kaikki veronmaksajat.

Kiviniemen mukaan Autokoululiiton ehdoton linja on, että ennaltaehkäisevää koulutusta on lisättävä.

– Teoriakokeen tulee olla pakollinen myös opetuslupaopettajille, jotta varmistetaan riittävä tietotaso. Etenkin, kun tieliikennelakiin tulee muutoksia 1.6., hän toteaa.

LUE MYÖS:
Poliisi huolestui kaahailusta: Järjestäytynyttä rikollisuutta
Ajokorttiuudistuksen vaikutuksista tutkimus

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt