Pääsiäisen paluuliikennettä Hämeenlinnanväylällä Vantaan Keimolassa pääsiäisenä. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Autoala ehdottaa veromuutosta – ”Jos ajat niin maksat”

Ajokilometrien seurannan kannattajia on jo enemmän kuin vastustajia, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus.

Noin puolet suomalaisista suhtautuisi Autoalan Tiedotuskeskuksen kyselyn mukaan myönteisesti kilometrien seurantaan verotusta ja vakuutusta varten. Kolmannes vastaajista ei todennäköisesti antaisi lupaa ajokilometriensä seurantaan. Myönteisimmin suhtautuvat vähän ajavat.

– Paikannusperusteinen verotus voisi korvata nykyisiä liikenteen veroja, kuten autoveron ja ajoneuvoveron, periaatteella ”jos ajat, niin maksat”. Näin verotuksen rakennetta voitaisiin uudistaa lisäämättä liikenteeltä kerättyä verotaakkaa, ehdottaa tiedotteessa toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Kyselystä käy myös ilmi, että dieselauto on suosittu vaihtoehto, jos kilometrejä kertyy paljon. Yli 20 000 kilometriä vuodessa ajavista noin kaksi kolmasosaa arvioi dieselin hyväksi vaihtoehdoksi.

– Käyttövoimaveron takia diesel on taloudellisesti kannattava vasta kun vuosittaisten ajokilometrien määrä kipuaa yli 20 000:een. Syynä olla valitsematta dieselautoa ei ole niinkään huoli ympäristöstä, vaan pieni ajokilometrien määrä, toteaa Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.

Sähköauto kiinnostaa kyselyn mukaan eniten suurissa kaupungeissa asuvia sekä autottomia kotitalouksia. Sähköautot kiinnostavat erityisesti niitä vastaajia, joilla ilmastonmuutos ja ilman laatuun liittyvät kysymykset vaikuttivat myös liikkumisen valintoihin.

Sähköautojen hankinnan esteenä on hinnan lisäksi yleisimmin epävarmuus latausmahdollisuuksista. Autoalan Keskusliiton mielestä olisikin tärkeää varmistaa, että latausverkosto laajenisi erityisesti taloyhtiöissä.

Kaasuautoilla hankinnan esteenä ovat epävarmuus jakeluverkoston kattavuudesta ja käyttökustannuksista. Suurin osa kaasuautoista on kuitenkin kaksikäyttöisiä, joten jakeluasemaverkoston kattavuus ei ole Autoalan Keskusliiton mukaan yhtä kriittinen tekijä kuin sähköautojen latausverkosto.

Kyselyn mukaan suomalaiset suhtautuvat myönteisesti uusiin aktiivisiin turvavarusteisiin. Sen sijaan ilman kuljettajaa liikkuvaan autoon suomalaiset suhtautuvat varauksellisesti.

Ylivoimaisesti tärkein kulkutavan valintaan vaikuttava tekijä on kyselyn perusteella matka-aika ja toiseksi tärkein kustannukset. Erityisesti työikäisillä matka-aika on ylivoimaisesti tärkein tekijä liikkumisen valinnoissa.

Autoalan Tiedotuskeskus keräsi maalis-huhtikuussa laajalla Suomalaisten autoilu 2019 -tutkimuksella aineistoa 15 vuotta täyttäneiden näkemyksistä autoilusta ja auton hankinnasta. Tutkimusaineistoa koottiin nettipaneelilla ja puhelinhaastatteluilla. Tutkimukseen osallistui yhteensä 4 411 vastaajaa. Tutkimusaineiston kokosi Autoalan Tiedotuskeskukselle Innolink Research Oy.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt