Sumua Helsingin Kalasataman yllä syyskuussa. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Asuntojen tuotannossa suuria eroja Helsingin seudulla

Espoossa ja Vantaalla uusien asuntojen määrä jopa vähentyi.

Helsingin seudun kauppakamarin tuoreen toimialakatsauksen mukaan valmistuneiden asuntojen määrä kasvoi viime vuonna alueella tuntuvasti, mutta kuntien väliset erot olivat erittäin suuria.

– Eniten asuntoja väkilukuun verrattuna asuntoja valmistui Sipoossa, Kauniaisissa, Vantaalla ja Järvenpäässä. Sen sijaan Espoossa ja Vantaalla, joissa asuntotuotanto on ollut edellisinä vuosina erittäin vilkasta, valmistuneiden asuntojen määrä on vähentynyt, kertoo tiedotteessa johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Pääkaupunkiseudulla valmistui uusia asuntoja lähes 18 500 lokakuusta 2019 syyskuuhun 2020. Rakennuslupien määrä on ollut laskussa vuoden 2017 jälkeen, mutta asuntorakentamisen aloitusten trendi kääntyi Lahtisen mukaan viime vuonna nousuun.

– Pääkaupunkiseudun suuret kaupungit kasvavat edelleen ja kasvu luo kysyntää uusille asunnoille. Samanaikaisesti paras keino varmistua kohtuuhintaisesta asumisesta on huolehtia siitä, että asuntorakentamisen tarpeisiin on olemassa riittävästi tonttimaata: tuetun tuotannon suosiminen rajoittaa vapaarahoitteista tuotantoa ja nostaa siten asumisen kustannuksia, arvioi liiketoimintajohtaja Ville Raitio Kojamosta.

Helsingin seudulla valmistuneiden asuntojen määrä oli viime vuonna samalla tasolla kuin ennätysvuonna 2019. Uusien asuntojen keskikoko on kuitenkin pienentynyt 77 neliöstä 57 neliöön vuosina 2014-2020.

Asuntojen keskikoon pienentymisen taustalla on Raition mielestä kotitalouksien koon pieneneminen. Asuntojen pienenevä keskikoko vastaa hänen mukaansa kysyntään.

Rambollin kiinteistöjen ja rakentamisen maajohtajan Juha Valtarin mukaan Helsingin seudulla uusien asuntojen määrä on pysynyt erittäin korkealla, vaikka yleiskuva asuntorakentamisessa on laskeva koko maassa. Myös korjausrakentaminen jatkaa pääkaupunkiseudulla kasvuaan.

– Asuntotuotannolla on vahva elvyttävä merkitys. Alueen raide- ja aluehankkeet edistävät vahvasti asuntorakentamista. Merkittävään rooliin tulevaisuudessa uudisasuntojenkin kohdalla nousee kestävä kehitys ja energiatehokkuus, Valtari painottaa.

Yritysten liikevaihto laski

Toimialakatsauksen mukaan Helsingin seudun yritysten liikevaihto supistui heinä–syyskuussa vuodentakaisesta kuusi prosenttia. Myös työllisten ja työpaikkojen määrät laskivat.

Lahtisen mukaan teollisuus on rakentamisen ohella kuitenkin pystynyt koronan aikana toimimaan odotettua paremmin, mikä on luonut vakautta liiketoimintaympäristöön.

Teollisuuden ja rakentamisen aloilla yritysten lähitulevaisuuden suhdannenäkymät olivat syksyllä edelleen selvästi nollan alapuolella. Palvelualoilla kesän myönteisen kehityksen jälkeen suhdanneodotukset ovat lähteneet jyrkkään laskuun, mikä Lahtisen mukaan heijastuu myös kasvaneena konkurssiriskinä.

– Joulukuussa haettavaksi avattu toinen yleiskustannustuki on tärkeää yrityksille, mutta kriisistä ja rajoituksista johtuvat välittömät vaikutukset ulottuvat pitkälle vuotta 2021, joten erilaiset tuet ja lievennykset terveen liiketoiminnan jatkamiseksi ovat tarpeen erityisesti Helsingin seudulla, jossa palvelualat ovat ottaneet koronaiskua vastaan muuta maata pahemmin, Lahtinen toteaa.

Myös EU:n elvytysvarat pitää hänen mukaansa käyttää vaikuttavasti ja uusia investointeja kannustavasti.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt