Timo Metsola. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Asuntojen omistajia varoitetaan tulevasta järkytyksestä

Edessä on Vuokraturvan Timo Metsolan mukaan asuntovarallisuuden arvon uusjako.

Alkaneella vuosikymmenellä asunto-omaisuuden uusjaosta voi Suomessa tulla palkka- ja eläke-eroja suurempi varallisuuserojen aiheuttaja. Näin arvioi vuokra-asuntoja välittävän Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola blogissaan.

Hän muistuttaa, että pienten muuttotappiokuntien lisäksi pysyvä asuntojen hintojen lasku uhkaa jo lähes kaikkia keskisuuria kaupunkeja. Edessä on valtavan rakennemuutoksen synnyttämä asuntovarallisuuden arvon uusjako.

– Iso osa suomalaisista joutuu hyväksymään, ettei heidän suurella työllään maksamallaan kodilla ole alkaneen vuosikymmenen päättyessä paljonkaan rahallista arvoa. Eikä maksettu omistusasunto siten tuo myöskään sitä vanhuuden turvaa, mitä asunnon omistamiseen on totuttu liittämään. Samalla sulavat perintöjen arvot, Metsola varoittaa.

Silti samaan aikaan pääkaupunkiseudulla sekä Turun ja Tampereen seuduilla omistusasunnossa asuvat voivat hänen mukaansa nauttia asuntonsa arvonnousun jatkumisesta. Samalla ensiasunnonostajan alkuloikka asuntomarkkinoille muuttuu yhä haastavammaksi, jos hänellä ei ole varakkaiden vanhempien tukea.

– Muutos tulee olemaan meille suomalaisille aikamoinen järkytys ja voi luoda Suomeen uudentyyppisen luokkajaon. Jos nykyisten keskisuurten kaupunkien asukkaiden asunnoilla ei tulevaisuudessa ole juurikaan arvoa, käytännössä heillä ei ole myöskään juuri omaisuutta. Suomalaisten omaisuus kun perinteisesti on hyvin suurelta osin asunnoissa ja vapaa-ajanasunnoissa, joiden arvot ovat myös laskeneet, Metsola huomauttaa.

Hän arvelee myös, että ero kolmen suurimman kasvukeskuksen asukkaisiin, jotka tienaavat asumisellaan, voi herättää katkeruutta.

Haasteensa kokonaisuuteen tuo hänen mukaansa kiinteistöjen korjausvelka. Jos asukkaita ei välttämättä ole ja arvo tuskin tulee säilymään, peruskorjaaminen ei ole taloudellisesti mielekästä.

Lisähaasteena on vielä Suomen tiheä ja koko maan kattava tieverkko. Asukkaiden kadotessa tieverkon kunnossapidosta ja päivittäisestä ylläpidosta aiheutuu raskaita kustannuksia.

– Ajatus siitä, että maakunnat jäisivät täyteen huonokuntoisia epävirallisia ralliteitä, tuntuu vaaralliselta, Metsola toteaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt