Vuokrasopimusta tehdessä huolellisuus on hyve. LEHTIKUVA/MATTI BJÖRKMAN

Asunnon viihtyisyys sijaintia tärkeämpää

Yhä useampi valitsee vuokralla asumisen omistusasumisen sijaan.

Realia Management teettämän tutkimuksen mukaan 59 prosenttia vuokralla asuvista kertoi valinneensa vuokra-asumisen siksi, että se sopii heidän nykyiseen elämäntilanteeseensa.

Ennen kaikkea arvostettiin mahdollisuutta vaihtaa asuntoa joustavammin (61 %), mutta toisaalta reilu puolet (53 %) ilmoitti, että heillä ei ole varaa omistusasuntoon.

Vastaajista 22 prosenttia kertoi, etteivät he halua sitoutua omistusasuntoon ja siksi vuokra-asunto on heille paras vaihtoehto.

Yhä useampi valitsee vuokralla asumisen omistusasumisen sijaan. Tilastokeskuksen mukaan vuokra-asuminen on yleistynyt erityisesti alle 40-vuotiaiden keskuudessa, ja 30-34-vuotiaiden asuntokunnista vain alle puolet asui omistusasunnossa vuoden 2018 lopulla.

– Moni muuttaa tänä päivänä työn tai opiskelujen perässä ja tällöin vuokra-asunto on useimmiten omistusasuntoa helpompi asumismuoto. Erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa arvostetaan mahdollisuutta vaihtaa asuntoa helposti. Asumiseen ei haluta sitoa paljoa pääomaa vaan se käytetään mieluummin muuhun, Realia Managementin asuntovuokrauspalveluiden johtaja Jussi Lindholm sanoo.

Valintaan vaikuttaa eniten vuokran suuruus

Tutkimuksessa pyydettiin vastaajia arvioimaan, kuinka tärkeitä eri tekijät olivat heille vuokra-asuntoa valittaessa. Tärkein valintakriteeri oli vuokran suuruus; sitä piti tärkeänä 90 prosenttia vastaajista.

– Tämä on luonnollinen tulos, sillä asumiskulut muodostavat suuren osan ihmisten kuukausittaisista menoista. Vuokran suuruuden jälkeen tärkein valintakriteeri vastaajille oli hieman yllättäen asunnon viihtyvyys. Sitä piti tärkeänä valintakriteerinä 72 prosenttia vuokralla asuvista, kun asuinalueen viihtyisyyttä piti tärkeänä 69 prosenttia, palveluiden läheisyyttä 62 prosenttia ja liikenneyhteyksiä 58 prosenttia vastaajista. Eli perinteinen ”sijainti, sijainti ja sijainti” ei enää pädekään vuokra-asuntoa valittaessa, Jussi Lindholm toteaa.

Vuokralla asujista 54 prosenttia uskoi asuvansa vuokralla myös viiden vuoden kuluttua. Neljännes vastaajista uskoi asuvansa viiden vuoden kuluttua omistusasunnossa. Vastaajista kolme neljästä oli asunut edellisessäkin asunnossaan vuokralla.
Tutkimuksessa kysyttiin myös, mikä on todennäköisin syy muutolle seuraavan kerran. Reilu viidennes (22 %) vastasi muuton syyn todennäköisesti olevan siirtyminen omistusasuntoon.

Vastaajista 17 prosenttia arvioi asunnon koon olevan todennäköisin syy muuttamiseen. Vuokran suuruuden ilmoitti muuton todennäköiseksi syyksi vain yhdeksän prosenttia vastaajista.

IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä tuhat. Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 22.11.-1.12.2019. Tutkimuksen virhemarginaali on maksimissaan noin + 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt