Astmaatikot voivat kärsiä myös esimerkiksi allergioista, allergisesta nuhasta ja atooppisesta ihottumasta. EMMI KORHONEN

Astman hoidossa ei aina tasapainoa

Tuoreessa kyselyssä joka neljäs astmaatikko on joutunut taudin takia päivystykseen vuoden aikana.

Allergia-, iho- ja astmaliiton sekä lääkeyhtiö Sanofin teettämän valtakunnallisen astmakyselyn mukaan joka kolmas astmaatikko sanoo joutuneensa olemaan poissa töistä tai opiskelusta astmansa vuoksi viimeisen vuoden aikana.

Vaikeaksi luokiteltua astmaa sairastavista näin sanoo kolme viidestä, ja heistä neljä viidestä kokee astman myös haittaavan arkea erittäin tai melko paljon.

Joka kymmenes suomalainen sairastaa astmaa.

– Sairauden aiheuttamat haasteet ovat monimuotoisia, ja astmaatikot voivat kärsiä myös esimerkiksi allergioista, allergisesta nuhasta ja atooppisesta ihottumasta. Astmalla on valtava vaikutus sairastavien arkeen etenkin keskivaikeaa tai vaikeaa astmaa sairastavilla, Allergia, -iho- ja astmaliiton asiantuntija Kaisa Toikko kertoo tiedotteessa.

Joka neljäs kyselyyn vastannut oli joutunut astmansa takia päivystykseen tai ensiapuun viimeisen vuoden aikana. Vaikeaa tautimuotoa sairastavista puolet oli ollut viimeisen vuoden aikana sairaalahoidossa.

– Kyselyn tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että suurella osalla suomalaisista astmaatikoista hoitotasapainoa ei ole saavutettu. Kehottaisin astmaatikkoja tapaamaan säännöllisesti omaa hoitavaa lääkäriä ja hoitajaa. Sopivan lääkityksen lisäksi oleellista on tarkistuttaa lääkkeenottotekniikka ja muu astman omahoito, Toikko toteaa.

Kyselyn toteutti YouGov Finland. Sähköisessä muodossa toteutettuun kyselyyn vastasi 1 854 astmaa sairastavaa vähintään 18-vuotiasta henkilöä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt