Joulupukki ohjaa Kauppakeskus Jumbon joulunavauksessa Vantaalla 14. marraskuuta. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

”Asioinnin kauppakeskusten liikkeissä oltava mahdollista”

Kauppakeskusyhdistys ottaa kantaa ministeriön suositukseen.

Suomen Kauppakeskusyhdistyksen mielestä koronapandemiankin aikana asiakkailla on ehdottomasti oltava mahdollisuus asioida kauppakeskusten liiketiloissa, mutta yleistä oleskelua voidaan rajata monilla tavoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi torstaina suosituksen kauppakeskusten julkisten tilojen sulkemisesta, mutta kuitenkin niin, että kaupoissa voi asioida tavalliseen tapaan.

Suositus koskee Kauppakeskusyhdistyksen mukaan muun muassa erilaisia istuma- ja leikkialueita, jotka rajataan pois käytöstä ohjeistuksen ja järjestysvalvonnan keinoin. Yhdistys muistutttaa, että turvallisuuden lisäksi on taattava myös yhteiskunnan ja sen palveluiden toimivuus, jossa kauppakeskuksilla on keskeinen rooli.

Yhdistys muistuttaa, että elinkeinoelämään kohdistuvien rajoitustoimien tulee olla vähimmän haitan periaatteen mukaisia ja tarkkarajaisia. Kauppakeskukset ovat yhdistyksen mukaan tehneet hyvin paljon toimenpiteitä hygienian ja kansalaisten turvallisuuden eteen.

Kauppakeskusyhdistys pitää myös tärkeänä, että vuoropuhelua valtiovallan ja elinkeinonharjoittajien kanssa käydään etukäteen eri puolten asiantuntemusta kuunnellen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt