Kirjoittajan mielestä on syytä pitää perustuslakivaliokunta entisellään. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Heikki A. Ollila: Asiantuntijat ovat poliittisesti yhteneväinen joukko

Onko valta Suomessa kansan vai asiantuntijoiden?

Lakien perustuslainmukaisuutta valvoo Suomessa valmisteluvaiheessa oikeuskansleri ja eduskunnassa perustuslakivaliokunta. Perustuslailla ja sellaisella lainsäädännöllä, joka siitä poikkeaa on vaikeutettu säätämisjärjestys eduskunnassa, yksinkertainen enemmistö ei riitä. Perustuslakivaliokunnan kanta säätämisjärjestykseen on eduskuntaa sitova.

Perustuslakivaliokunta kuuntelee asiantuntijoita päätöksentekonsa perustaksi. Osa näistä tuntee käsiteltävänä olevan lain taustoineen, osa taas on valtiosääntöoppineita jotka tarkastelevat hallituksen esitystä siitä näkökulmasta.

Olin ensimmäisenä eduskuntakautenani perustuksen jäsen, aika kauan sitten siis. Oli varsin opettavaista kuunnella silloisia asiantuntijoita. Opin sen, että näkemykset säätämisjärjestyksestä eli perustuslain mukaisuudesta voivat poiketa eri asiantuntijoilla ilman, että voisi sanoa kenenkään olevan väärässä. Vastuu ja valta johtopäätöksestä jäi valiokunnan jäsenille, vaaleissa valituille kansanedustajille.

Tätä taustaa vasten olen myös pohtinut ajoittain esiin pomppaavia vaatimuksia erillisen valtiosääntötuomioistuimen perustamisesta. Siinä istuisivat käytännössä paljolti samat proffat, ynnä muut, jotka kävisivät valiokunnassa.

Oikeustiede ei ole matematiikkaa tai fysiikkaa. Siinäkin tulkintoihin vaikuttavat arvot ja asenteet. Lakien kirjoittaminen yhtä yksiselitteisiksi kuin matematiikan kaavat on mahdotonta. Ajat muuttuvat, yhteiskunta muuttuu ja myös kieli muuttuu.

Asiantuntijat perehtyvät paitsi lakien sisältöön, myös niiden perusteluihin sekä aiempiin valiokunnan tulkintoihin ja päätöksiin. Yksi oikeuslähde on myös lainsäätäjän tarkoitus. Se ei välttämättä selviä edellä mainituista teksteistä. Usein ihan terveellä järjellä ajatellen tuleekin mieleen, että eduskunta ei ole voinut tarkoittaa sitä, mitä oikeusoppineiden mielestä laissa on sanottu. Tässä harkinnassa kansanedustajat ovat tekemässä sitä, mihin heidät on valittu.

Ainakin viime vuosina on ollut muutama tuollainen tulkinta, joka ei vastaa terveellä järjellä ja tiedollakin ajatellen lainsäätäjän tahtoa, vaikka asiantuntijat ovat niin esittäneet, melkoisen yksimielisestikin. Se taitaa kertoa siitä, että tulkinta sopii asiantuntijoiden arvomaailmaan ja myös siitä, että tänä päivänä asiantuntijat ovat poliittisilta näkemyksiltään hyvin homogeeninen joukko. Sen verran tunnettuja mielipiteiltään moni heistä onkin, että tämä näkemys saa tukea.

Minusta tuntuu, että ei olisi kovin demokraattista, jos perustuslakien tulkinta jäisi vain tällaisen aatteellisesti yhteneväisen asiantuntijajoukon varaan. Yhdysvalloissa Donald Trump pyrkii nimittämään ylimmät oikeusistuimet mieleisikseen. Suomessa on syytä pitää perustuslakivaliokunta entisellään.

Heikki A. Ollila

Heikki A. Ollila

Heikki A. Ollila on kunnallisneuvos ja entinen kokoomuksen kansanedustaja.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt