X
SULJE MAINOS
Helsingin yliopiston julkisoikeuden dosentti Pauli Rautiainen. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Asiantuntija Ylelle: THL ja STM ovat toistuvasti laiminlyöneet lainsäädännön

Julkisoikeuden asiantuntija pitää STM:n ja THL:n apulaisoikeusasiamieheltä saamia moitteita vakavina.

Helsingin yliopiston julkisoikeuden dosentti Pauli Rautiainen pitää Ylen uutisisissa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä saamaa huomautusta jopa poikkeuksellisen vakavana. Huomautuksen syynä oli menettely, jossa THL ohjeisti antamaan Astra Zeneca -rokotetta 65–69-vuotiaille, vaikka muille sitä ei enää suositeltu.

– Kyseessä on nähdäkseni poikkeuksellisen vakava huomautus, jossa apulaisoikeusasiamies kiinnittää huomion siihen, että niin THL kuin STM ovat, eivät vain tässä tapauksessa, vaan toistuvasti laiminlyöneet asianmukaisen lainsäädännön mukaan toimimisen ja olleet piittaamattomia muun muassa yhdenvertaisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyssä, Rautiainen sanoo Ylelle.

Rautiainen toteaa, että ratkaisu kohdistuu puhtaasti STM:n ja THL:n toimintaan. Ikään kuin valtion keskushallinnon toimintaan, jota tässä ratkaisussa pidetään poikkeuksellisen moitittavana. Tämän ratkaisun perusteella ei voida ottaa kantaa laajemmin kuntien menettelyyn, vaikka apulaisoikeusasiamies moittikin kuntia ministeriön ja THL:n lainvastaisten ohjeiden kritiikittömästä seuraamisesta.

Ratkaisussaan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin viittaa myös aiempiin ratkaisuihin, joissa on muun muassa korostettu huolellista oikeudellista arviointia. Silti hän katsoo, ettei STM ylimmältä laillisuusvalvojalta saamiensa toistuvien moitteiden jälkeenkään ole ryhtynyt toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että sen ja sen alaisen laitoksen toiminta täyttää perustuslaissa säädetyt lainalaisuuden ja lakisidonnaisuuden vaatimukset.

Rautiainen katsoo, että toiminta on karannut lainsäädäntökehikostaan.

– Ikään kuin STM:n ja THL:n johdossa on tietoisesti irtaannuttu niistä oikeudellisista lähtökohdista, jotka liittyvät hyvään hallintoon ja joiden mukaan olisi pitänyt toimia. Paraskaan sääntely ei auta, jos sitä ei noudateta. Tämän apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun keskeinen viesti on, että STM ja THL eivät noudata edes itse valmistelemaansa lainsäädäntöä, hän sanoo

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt