Marginaaliverot ovat Suomessa jo valmiiksi korkeat. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Asiantuntija varoittaa Taloustaidossa verojen noususta

Hallituksen on Veronmaksajain Keskusliiton mukaan tehtävä vaikeita ratkaisuja, jotta Suomi selviää velanhoidossa.

Ansiotuloverotukseen tehdään tänä vuonna vain pieniä korjauksia, mutta Veronmksajain Keskusliitto varoittaa Taloustaito-lehdessä koronapandemian luovan tummia pilviä myös verotuksen taivaalle.

Koronapandemian hoito ja toimet leviämisen estämiseksi ovat vaatineet julkiselta vallalta mittavia summia ja nostaneet liiton mukaan Suomen velkaantumisen ennen näkemättömälle tasolle. Vaikka korot ovat matalalla, hallituksen on tehtävä vaikeita ja suuria ratkaisuja, jotta Suomi selviää velanhoidossa.

Veronkiristyksiin ei Veronmksajain Keskusliiton lakiasianjohtajan Kati Malisen mielestä kuitenkaan olisi varaa, sillä marginaaliverot ovat Suomessa jo valmiiksi kovat.

– Koronapandemian lisäksi ansiotuloverotuksen kokonaistason nousulle asettaa uhkia myös sote-uudistus. Hallituksen kaavailemille hyvinvointialueille ei olla alkuun antamassa verotusoikeutta vaan valtio rahoittaisi toiminnan, mutta yllättäen hallitus linjasi syksyllä, että maakunnille annettaisiin oma verotusoikeus 2026 alkaen. Hankkeen eteneminen jää nähtäväksi. Uuden verottajan mukaantulo aiheuttaisi riskin verotuksen kokonaistason kasvusta pitkällä aikavälillä, Malinen arvioi.

Kunnista 39 nostaa vuoden alussa veroprosenttiaan ja neljä laskee. Käytännössä kuntavero nousee Malisen mukaan 720 000 henkilöllä. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee 0,06 prosenttiyksiköllä.

– Korotus on pieni ja yksi suuri syy tälle on valtion kunnille myöntämät koronatuet, jotka ovat pienentäneet painetta kuntaverojen korotuksiin, hän toteaa.

Vuoden 2021 veromuutoksissa on Malisen mukaan nähtävissä pikapaikkauksia korkean ansiotuloverotuksen aiheuttamiin ongelmiin, kun henkilöstöanteihin ja urheilijoille on suunnattu lisää verotukea.

– Koronapandemian hoidon seuraavassa vaiheessa olisi syytä ottaa veroelvytyskeinona käyttöön myös yleinen ansiotuloverotuksen marginaaliveroprosenttien alentaminen. Tällä ylläpidettäisiin taantumasta nousevaa kotimaista kysyntää, alennettaisiin yritysten palkkakustannuksia ja pidettäisiin osaavaa työvoimaa Suomessa, Malinen huomauttaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt