Asianajajien mukaan maan kattava käräjäverkosto on keskeinen osa oikeusvaltiota

Asianajajaliitto toivoo pikaisesti poliittista linjausta käräjäoikeuksien tulevasta määrästä.

Nykyistä 27 käräjäoikeuden verkostoa on ehdotettu karsittavaksi noin puoleen. Asianajajaliiton puheenjohtaja Risto Sipilä vaatii ripeitä ratkaisuja.

– Suurin ongelma on poliittisen linjauksen viipyminen. Sitä on odotettu nyt syksystä lähtien. On päätösten aika, koska ratkaisu ollaan joka tapauksessa tekemässä jo koottujen tietojen pohjalta. Viivyttely ei auta, Sipilä toteaa liiton tiedotteessa. Hän puhui asiasta perjantaina Helsingissä Asianajajapäivillä.

Oikeusministeriö on juuri käynnistänyt lausuntokierroksen oikeusprosessien tehostamisesta. Siinä Asianajajaliittoa ja muita asiantuntijatahoja pyydetään arvioimaan muun muassa tuomioistuinten kokoonpanoja, lautamiesten käytön tarpeellisuutta, videointien käytön lisäämistä oikeudenkäyntien kuulemisissa ja useita muita uudistuksia.

– Kaikkiin pyydettyihin asioihin on kuitenkin mahdotonta ottaa kantaa ennen kuin käräjäoikeuksien tuleva määrä tiedetään. Tarvitsemme tietoa siitä, ollaanko nyt kehittämässä isoja vai pieniä yksiköitä. Olemmeko kehittämässä terveyskeskuksia vai aluesairaaloita, Sipilä vertaa.

Asianajajaliiton mielestä koko maan kattava käräjäverkosto on keskeinen osa oikeusvaltion palveluita. Toimipaikkojen huomattavan karsimisen jälkeen osalla kansalaisista olisi tuomioistuimiin satojen kilometrien matkat. Näin ollen myös merkittävä osa säästöistä siirtyisi matkakulujen maksamiseen, koska nykyistä pidempiä matkoja taittaisivat niin riitojen osapuolet, todistajat, rikosten uhrit, epäillyt kuin heidän avustajansakin.

Lisäksi Sipilän mukaan paikkakunnilta katoaisivat tuomioistuinten myötä myös muut oikeudelliset palvelut kuten asianajotoimistot.

Jos tuomioistuimien määrä vähenee, pitää Asianajajaliiton mielestä panostaa tuomareiden erityisasiantuntemuksen kehittämiseen esimerkiksi talousrikosjutuissa.

– Asioita tulisi myös ratkoa nykyistä useammin kolmen ammattituomarin kokoonpanossa, jolloin valitushalukkuus käräjäoikeuden ratkaisuista vähenisi. Tämä toisi nopeutta prosesseihin. Ensiarvoisen tärkeää on, että tuomioistuimissa voitaisiin myös tekniikan suhteen siirtyä 2010-luvulle, Sipilä kertoo.

Asianajajaliiton mielestä tuomareita voitaisiin jatkossa nimittää myös hovioikeuspiireittäin, jolloin he voisivat toimia useissa eri käräjäoikeuksissa väliaikaisten jutturuuhkien tai erityisasiantuntemuksen tarpeen sitä vaatiessa.

Kommentit