Arvonlisäverot maksetaan Suomessa melkoisen hyvin

Verohallinto on tuoreen raportin mukaan onnistunut keräämään arvonlisäveroa varsin tarkkaan.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on arvioinut yhteistyössä Verohallinnon kanssa tekemässään raportissa Suomen arvonlisäverotuksen verovajetta.

Arvonlisäverovajeella tarkoitetaan lainmukaisen ja toteutuneen arvonlisäverokertymän erotusta.

Raportin mukaan arvonlisäverovaje on Suomessa noin 5 prosenttia lainmukaisesta arvonlisäverokertymästä. Toissa vuonna vaje oli noin miljardi euroa.

Kansainvälisesti vertailtuna vaje on raportin mielestä hyvin pieni. Lisäksi se on hieman laskenut vuodesta 2008.

– Suomessa on alhainen verovaje ja tavoitteemme on pysyä vähintään samalla tasolla myös tulevaisuudessa, Verohallinnon pääjohtaja Pekka Ruuhonen toteaa tiedotteessa.

Toimialoittain tarkasteltuna verovaje keskittyy rakennusalalle. Rakennusalan arvonlisäverot ovat kuitenkin kertyneet paremmin vuonna 2011 voimaan tulleen rakentamispalveluiden käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden käyttöönoton jälkeen.

Eniten arvonlisäveroa kertyy kaupan toimialalta. Toimialan keskittyminen muutamaan suureen veroistaan huolehtivaan yritysryhmään vaikuttaa raportin mukaan merkittävästi siihen, että arvonlisäverovaje on toimialalla pieni.

Raportissa muistetaan myös, että alennetuista verokannoista ja muista subventioista johtuva arvonlisäverovaje on kaksinkertainen verrattuna muuten keräämättä jääneisiin lainmukaisiin arvonlisäveroihin.

Kommentit