Kansanedustajan mukaan resursseja pitäisi panostaa liikkumattoman enemmistön liikuntamahdollisuuksiin. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Jaana Pelkonen: Arvokkainta, mitä voi nuorelle tarjota

Kansanedustajan mielestä tiimiin kuuluminen mahdollistaa juurtumisen terveelliseen elämäntapaan.

Suurin osa suomalaislapsista harrastaa jotain. Valtion liikuntaneuvoston selvityksen mukaan noin 90 prosentilla lapsista on harrastus ja 80 prosentille oma harrastus on mieluisa. Näiden lukujen valossa tilanne näyttää erittäin hyvältä. Harrastustoiminta onkin arvokasta ennaltaehkäisevää työtä, jolla tuetaan lasten ja nuorten kasvua, itsenäistymistä sekä lisätään perheiden hyvinvointia. Harrastaminen tuo mielekästä tekemistä lasten ja nuorten vapaa-aikaan, kehittää sosiaalisia taitoja ja parantaa oppimista. Harrastustoiminta lisää myös yhteenkuuluvuutta.

Haasteita kuitenkin riittää. Vuoden 2017 Nuorisobarometrin mukaan jopa 39 prosenttia nuorista on joutunut jättämään harrastuksen aloittamatta rahanpuutteen vuoksi. Erilaisista tutkimuksista käy ilmi, että kilpa- ja harrasteurheilun maksut ovat jopa kolminkertaistuneet vuosikymmenessä. Harrastusten hintaan on siis kiinnitettävä huomiota jatkossa.

Pelkkä maksuttomuus ja avoin pääsy eivät kuitenkaan yksinään riitä avaamaan polkua uuteen harrastukseen. Valtion liikuntaneuvoston selvitys kantaa aiheellista huolta siitä, että toimintarajoitteet ja etnisyys altistavat herkästi syrjinnälle, jolloin kynnys uuden harrastuksen aloittamiseen nousee entisestään. Osallistumisesteitä tulee madaltaa lajikokeiluilla, maksuttomilla tutustumisilla ja liikuntarajoitteisten kohdalla apuvälineiden käytöllä. Tärkeintä kuitenkin on ennakkoluuloton asenne.

Tällä hetkellä lasten ja nuorten harrastustoimintaa ohjataan usealta hallinnonalan suunnalta. Rahoitusjärjestelmä on pirstaloitunut lukuisiin valtionavustusmuotoihin eikä asetettujen liikunnallisten tavoitteiden toteutumista juurikaan pystytä seuraamaan. Siksi harrastustoiminnalle täytyisi asettaa selkeät, kaikkien hallinnonalojen yhteiset tavoitteet. Käytännön toiminta kuitenkin lähtee perheistä, kouluista, seuroista ja kunnista. Kotikaupunkini Helsinki ottaa vapaa-ajan tosissaan tarjoamalla monipuoliset harrastusmahdollisuudet kaikenikäisille. Helsingin uuden johtamisjärjestelmän myötä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet kuuluvat samaan toimialaan kirjaston ja museoiden kanssa. Näin mahdollisuudet lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämiseen ovat entistä paremmat. Harrastuksia tulisi myös tuoda yhä enemmän koulujen iltapäivätoimintaan yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kokoomuksen kunnanvaltuutettujen aloitteesta lähteneen harrastustakuun kautta jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan jatkossa yksi mieluisa harrastus. Tämä on erittäin tärkeää. Mielekkään vapaa-ajan mahdollistaminen nuorille on merkittävä keino syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä.

Yhteisen pallon perässä juokseminen ja samaan tiimiin kuuluminen mahdollistaa elinikäisiä ystävyyksiä. Samalla se antaa vahvan juurtumisen terveelliseen elämäntapaan ja kotikuntaan. Nämä ovat arvokkaimpia asioita, joita voimme lapselle ja nuorelle tarjota.

Jaana Pelkonen

Jaana Pelkonen

Jaana Pelkonen on kokoomuksen kansanedustaja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt