Mercedes Benzien kokoonpanolinja Daimlerin tehtaalla Rastattissa Saksassa. LEHTIKUVA / AFP

Arviot maailmantaloudesta synkentyneet yhä

USA:ssa asiantuntijoiden odotukset ovat notkahtaneet selvästi. EU:ssa näkemyksiä on hilattu alaspäin.

Taloustuntijoiden arviot maailman taloudesta ovat saksalaisen Ifo-tutkimuslaitoksen ennakkotietojen mukaan synkentyneet edelleen tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Heikentymistä on nyt jatkunut jo neljän vuosineljänneksen ajan.

Asiantuntijoiden yleisnäkemys maailmantaloudesta on vielä jossain määrin myönteinen, mutta arviot talouden nykytilasta ja odotukset tulevasta ovat heikentyneet selvästi loka-joulukuusta. Maailmantalouden kasvun arvioidaan hidastuvan yhä enemmän ja enemmän.

Arviot ovat synkentyneet varsinkin kehittyneissä talouksissa. Yhdysvalloissa asiantuntijoiden odotukset ja arviot ovat notkahtaneet selvästi, ja myös Euroopan unionissa arvioita on hilattu alaspäin.

Sen sijaan kehitysmaissa ja kasvavissa talouksissa näkemykset taloudesta ovat säilyneet pääosin muuttumattomina kahden edellisen vuosineljänneksen jyrkän laskun jälkeen. Arviot heikentyivät silloin merkittävästi Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.

Asiantuntijat odottavat yksityisen kulutuksen, investointien ja maailmankaupan kasvun hidastumista. Varsin moni odottaa Ifon kyselyssä edelleen sekä lyhyiden että pitkien korkojen nousua, mutta heidän osuutensa vastaajista on vähentynyt selvästi. Myös Yhdysvaltain dollarin laskua odotetaan maailmanlaajuisesti.

Ifo-tutkimuslaitoksen neljännesvuosikyselyyn vastasi yhteensä 1 293 asiantuntijaa 122 maasta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt