Kelan toimisto Helsingissä. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Arviointineuvosto ryöpyttää esitystä aktiivimallin purkamisesta

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan hallituksen aktiivimalliesityksen tarkoitus jää epäselväksi.

Lainsäädännön arviointineuvosto arvostelee kovin sanoin Antti Rinteen hallituksen lakiesitystä aktiivimallin purkamisesta.

– Hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista, arviointineuvoston tiedotteessa todetaan.

Lakiesityksessä on arviointineuvoston mukaan käsitelty monipuolisesti aktiivimallin leikkureiden kumoamisen vaikutuksia. Esityksen tavoite on kuitenkin vaikeasti hahmotettavissa. Arviointineuvosto ojentaa hallitusta myös muun muassa siitä, ettei aktiivimallin lopullisia tutkimustuloksia ole odotettu, minkä seurauksena tieto aktiivimallin vaikutuksista jää osin hyödyntämättä.

Esityksen kokonaisuuden hahmottamista vaikeuttaa arviointineuvoston tiedotteen mukaan se, että tavoite jää vaikeaselkoiseksi ja toisaalta se, että työllisyyttä kompensoivat toimet valmistellaan erikseen.

– Luonnoksessa ei myöskään esitetä vaihtoehtoja valitulle keinolle. Esityksestä on vaikea hahmottaa tavoitetta lain muutokselle; mitä ongelmaa esityksellä on tarkoitus muuttaa tai korjata, arviointineuvosto kysyy.

Esitykselle annetaan pyyhkeitä myös sen takia, ettei aktiivimallin loppuraportin tuloksia ole odotettu sitä valmistellessa. Loppuraportissa käsitellään muun muassa työllisyysvaikutuksia.

– Tutkimustulokset on tarkoitus huomioida myöhemmin. Arviointineuvosto katsoo, että aktiivimallin lopullisia tutkimustuloksia pitää hyödyntää esityksen valmistelussa. Tutkimustulosten avulla saadaan arvokasta tietoa aktiivimallin vaikutuksista, joiden perusteella lainsäädäntöä voidaan tarvittaessa muokata. Tutkitun tiedon avulla saadaan toimivampaa sääntelyä jatkossa.

Arviointineuvoston näkemyksen mukaan hallituksen toimeksianto aktiivimallin leikkureiden poistosta näyttää sitoneen virkamiesvalmistelua siten, että edellytykset tavoitteen selvittämiselle ja vaihtoehtoisten ratkaisukeinojen ja niiden vaikutusten monipuoliseen arviointiin ovat heikentyneet.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt