Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Arviointineuvosto jälleen tyytymätön hallituksen lakiluonnokseen

Arviointineuvosto katsoo, että tapahtumatakuun lakiehdotusluonnoksen vaikutusarvio on suppea ja puutteellinen.

Tapahtumatakuun tavoitteena on pienentää koronapandemian aiheuttamaa taloudellista riskiä tapahtumien järjestäjille. Tapahtumatakuu on tarkoitettu tueksi tapahtumien järjestäjille, koska koronapandemiaan liittyvät kokoontumisrajoitukset vaikeuttavat tapahtumien järjestämistä ja rahoituksen tai vakuutusten saamista tapahtumien järjestämiseksi.

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että lakiluonnoksen vaikutusarvio on suppea ja puutteellinen. Lakiehdotuksen keskeneräisyydestä johtuen kuvaukset ehdotetuista toimenpiteistä ja keskeisistä tavoitteista jäävät epätäsmällisiksi, mikä heikentää vaikutusarvioinnin edellytyksiä.

Arviointineuvosto katsoo niin ikään, että esitysluonnoksessa tulisi kuvata tarkemmin tuen kohteena oleva yritysjoukko. Samalla pitäisi kuvata myös niitä yrityksiä, joihin koronarajoitukset vaikuttavat, mutta jotka jäisivät asetettujen tukikelpoisuuskriteerien vuoksi tapahtumatakuun ulkopuolelle. Esitysluonnoksen taloudellisia vaikutuksia yrityksille tulisi arvioida tarkemmin kilpailunäkökulmasta.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota myös siihen, että esitysluonnoksen rajaukset näyttävät sulkevan tuen piiristä pois uudet tai vasta viime vuosina kasvaneet yritykset. Esitysluonnoksessa olisi ollut paikallaan esittää kuvaus siitä, kuinka paljon tapahtuma-alalla on aikaisempina vuosina tapahtunut yritysten vaihtuvuutta.

Arviointineuvoston mielestä esitysluonnoksessa pitäisi käsitellä ehdotettavan tapahtumatakuun vaikutuksia alan työllisyyteen.

Myös yleishyödyllisille järjestäjille suunnatun ehdotetun 12 miljoonan euron harkinnanvaraisen tuen osalta pitäisi esittää vähintään lyhyesti tuen tavoite ja tarve, keskeiset hyödyt sekä arvio tukikelpoisista ja tuen ulkopuolelle jäävistä järjestäjistä.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta täytyy siis korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt