Autoveroa ei saa Arto Satosen mukaan poistaa hetkessä. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Arto Satonen: Autovero poistettava hallitusti

Kansanedustajan mukaan uuden hallituksen on siirrettävä verotuksen painopistettä auton ostamisesta sen käyttämiseen.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satosen mielestä autoverosta olisi luovuttava hallitusti.

− Suomen autokanta on Länsi-Euroopan vanhimpia. Suomeen kohdistuu vaatimuksia liikenteen päästöjen merkittävästä vähentämisestä. Suomi on iso maa, jossa asutus on laajalti levinnyt ja useimmilla ihmisillä oma auto on käytännössä ainoa mahdollinen ja järkevä kulkuväline, Arto Satonen sanoo tiedotteessaan.

− Autoilusta ei myöskään saa tulla kohtuuttoman kallista. Nämä reunaehdot määrittelevät sen kehikon, jonka puitteissa autoveroa on muutettava.

Vuonna 2017 liikenteeltä kerättiin veroja 8,3 miljardia euroa. Liikenteeseen käytetään verovaroja vuosittain noin 2 miljardia euroa.

− Väliin jäävällä summalla on viime vuosina rahoitettu työttömyyden aiheuttamat kustannukset, jotka ovat olleet viime vuosina 6 miljardin tasolla. Autoveron tuotto oli vuonna 2017 hieman alle miljardin ja ajoneuvoveron tuotto 1,1 miljardia, Satonen sanoo.

Autoveroa ei voida hänen mielestään poistaa hetkessä, koska se aiheuttaisi autokauppaan vakavan markkinahäiriön. Muutokset olisi Satosen mukaan tehtävä vähitellen ja portaittain.

− Uuden hallituksen on kuitenkin määriteltävä polku, jossa verotuksen painopiste siirtyy vähitellen auton ostamisesta auton käyttämiseen. Tämä on ainoa mahdollinen tapa parantaa liikenneturvallisuutta ja pienentää päästöjä.

− On huomioitava, että autoveron pieneneminen ei hyödytä vain uutta autoa hankkivaa. Edun saa myös se, joka vaihtaa esimerkiksi 10 vuotta vanhan auton 5 vuotta vanhaan autoon. Satonen sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt