Armeija huoltaa vaatteensa itse

Puolustusvoimien vaatetushuolto toteutetaan vuoden 2015 alusta alkaen puolustusvoimien omana toimintana ja Puolustusvoimien vaatetuskorjaamon toimesta Säkylässä ja Mikkelissä.

Puolustusministeri Carl Haglundin (r.) tekemän päätöksen taustalla on se, että oman toiminnan kehittäminen on selvitysten perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin tapa toteuttaa vaatetushuolto. Vaihtoehtona oli toteuttaa vaatetushuolto valtakunnallisen tai alueellisen kumppanuuden kautta.

Oman toiminnan kehittämisen vaihtoehto ei puolustusministeriön mukaan aiheuta merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Vaatetushuolto toteutetaan vuoden 2015 alusta Puolustusvoiminen vaatetuskorjaamon nykyisissä tuotantolaitoksissa Säkylässä ja Mikkelissä.

Pohjois-Suomen vaatetushuolto siirretään joitakin alihankintoja lukuun ottamatta Puolustusvoimien vaatetuskorjaamon vastuulle.

Kokonaisuutena puolustusvoimien vaatetushuollon kehittämisellä arvioidaan saatavan puolustusvoimissa vuositasolla pysyviä menosäästöjä noin kolme miljoonaa euroa vuodesta 2015 alkaen. Säästöt koostuvat henkilöstö-, tila-, prosessi- ja kuljetussäästöistä. Henkilöstön vähentäminen nykyisestä 123:sta 107 henkilöön vuoteen 2015 mennessä voidaan toteuttaa luonnollista poistumaa hyödyntäen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt