Apteekit ovat auki keskimäärin 57,6 tuntia viikossa. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Apteekkien sääntely esitetään purettavaksi

Kokoomusaloitteen mukaan sääntely on lähes 100 miljoonan euron tulonsiirto kuluttajilta omistajille.

Espoon nuoret järkiporvarit -kokoomusyhdistys on tehnyt kokoomuksen puoluekokoukselle aloitteen apteekkisääntelyn keventämisestä. Kokoomuksen puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyisi aloitteen.

Aloitteessa todetaan että ”useiden arvioiden mukaan apteekkisääntelyyn kuuluva kilpailun rajoittaminen muodostaa lähes 100 miljoonan euron tulonsiirron kuluttajilta ja veronmaksajilta apteekkien omistajille”. Tämä ”suunnitelmatalouden linnake” on aloitteen mukaan tarvetta purkaa.

– Niin apteekkien määrä- kuin sijaintisääntelystä tulisi luopua kokonaan, samoin myös proviisoripohjaisen henkilöyhtiön vaatimuksesta koskien apteekkeja. Tämä mahdollistaisi alueellisesti kattavien apteekkiketjujen toiminnan samaan tapaan kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa. Lisäksi väärinkäyttöriskiltään vähäisimmät käsikauppalääkkeet tulisi vapauttaa myyntiin myös päivittäistavarakaupoissa. Nämä muutokset paitsi todennäköisesti alentaisivat lääkkeiden hintoja, myös parantaisivat lääkkeiden saatavuutta, loisivat uusia työpaikkoja sekä helpottaisivat yrittäjyyttä maassamme.

Kokoomuksen puoluehallitus totesi vastauksessaan, että ”aihe on tärkeä ja liittyy yleisempään elinkeinovapauden ja kilpailullisuuden lisäämisen tematiikkaan. Kokoomus on nykyisessä hallituksessa voimakkaasti ajanut terveen, reilun kilpailun ja vastuullisen markkinatalouden linjaa, mikä näkyy esimerkiksi kauppojen aukiolon vapauttamisena, taksiliikenteen avaamisena kilpailulle ja raideliikenteen kilpailun avaamisena sekä alkoholilainsäädännön maltillisena vapauttamisena”.

– Puoluehallitus korostaa, että lääkkeet, varsinkaan reseptilääkkeet, eivät ole esimerkiksi elintarvikkeisiin tai kulutustavaroihin verrattavia hyödykkeitä. Siispä niiden kauppaa on syytä säännellä nyt ja tulevaisuudessa. Lääkkeet ovat myös välttämättömyyshyödykkeitä, ja niiden saatavuuden turvaaminen kaikkialla maassa on siksi varmistettava. Kattavan lääkehuollon varmistamisen ja ammattitaitoisen apteekkitoiminnan on pysyttävä alan kehittämisen ja sitä koskevan sääntelyn lähtökohtana. Tämä ei luonnollisesti ole ristiriidassa kilpailun lisäämisen tarpeen kanssa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on aiemmin esittänyt normikannanotossaan apteekkilupien määrän kasvattamista ja pidemmällä aikavälillä kokonaan luopumista lupien tarveharkinnasta. Asiasta on myös 2016 puoluekokouksen kanta.

Kansanedustaja Jaana Pelkonen (kok.) toteaa tiedotteessaan iloitsevansa puoluehallituksen kannasta.

– Apteekkitoimiala on 80-luvulta peräisin olevan lääkelain seurauksena maassamme edelleen erittäin tarkasti säänneltyä toimintaa, mistä kärsivät kuluttajat. Useissa kaupungeissa apteekkeja on määrällisesti hyvin vähän suhteutettuna väkilukuun. Eri arvioiden mukaan apteekkisääntelyyn kuuluva kilpailun rajoittaminen Suomessa nostaa lääkkeiden hintoja ja rajoittaa palvelutasoa, Jaana Pelkonen sanoo.

– Niin apteekkien määrä- kuin sijaintisääntelystä tulisi luopua kokonaan, samoin myös proviisoripohjaisen henkilöyhtiön vaatimuksesta koskien apteekkeja. Tämä mahdollistaisi alueellisesti kattavien apteekkiketjujen toiminnan samaan tapaan kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa, Pelkonen jatkaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt