Antti Rinne. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Antti Rinne: Verotuksella vähempään lihansyöntiin

Sdp:n puheenjohtaja toteaa HS:n vaalikoneessa, että asia selvitetään alkavalla vaalikaudella.

Helsingin Sanomat avasi eduskuntavaalien 2019 vaalikoneensa.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on vaalikoneessa muiden tavoin ottanut kantaa muun muassa esitettyyn väittämään Suomalaisia pitäisi ohjata vähäisempään lihansyöntiin, esimerkiksi verotuksen keinoin. Rinteen kanta on ”samaa mieltä”.

– Ihmiset päättävät itse siitä, mitä he syövät, mutta tämä vaihtoehto selvitetään alkavalla vaalikaudella. SDP on esittänyt ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioon ottavaa kestävän kehityksen arvonlisäveroa. Verotuksen keinoin on mahdollista ohjata kulutusta kestävämpään suuntaan, Antti Rinne esittää perusteluinaan HS-vaalikoneessa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon tahollaan HS-vaalikoneessa ottama kanta vähäisemmän lihansyönnin väittämään on ”eri mieltä”.

– Jokainen saa tehdä itse omat ruokavalintansa. Jotta valistuneet valinnat ovat mahdollisia, terveellisemmistä ja kestävämmistä valinnoista pitää kertoa kuluttajille – esimerkiksi vihannesten, marjojen, hedelmien ja kalan merkityksestä osana hyvää ruokavaliota, Petteri Orpo on vastannut.

Jälleen ei kantaa
metsänhakkuisiin

Antti Rinne on vaalikoneessa vastannut paljon esillä olleeseen kysymykseen hakkuiden vähentämisestä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ”en osaa sanoa”.

– Ilmaston ja ympäristön kannalta kestävän hakkuutason määrittelyn tulee perustua luotettavaan ja ajantasaiseen tieteelliseen tietoon. Tavoitteena on, että hiilinielut kasvavat samalla kun puuta käytetään entistä korkeamman jalostusasteen tuotteisiin. Kun onnistutaan kasvattavaan hiilinieluja laadukkaalla metsänhoidolla ja maaperän nielujen vahvistamisella, hakkuiden maltillinen lisääminen on mahdollista, Antti Rinteen kirjoitettu kanta kuuluu HS-vaalikoneessa.

Petteri Orpon kanta HS-vaalikoneessa hakkuiden vähentämiseen on ”eri mieltä”.

– Yksityismetsien hakkuista päättää metsänomistaja. Metsälaki velvoittaa uudistamaan metsän hakkuun jälkeen. Hakkuumäärien on oltava kestävällä tasolla. Tämä tarkoittaa oikeaa suhdetta kokonaiskasvun ja hakkuiden välillä niin, että kasvava metsä sitoo enemmän hiiltä kuin hakkuilla poistuu. Luonnonvarakeskuksen joulukuun ennakkotietojen mukaan nykyinen hakkuutaso ei vähennä hiilinieluja merkittävästi, Petteri Orpo perustelee.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt