STTK:n puheenjohtaja Antti Palola (sd.). LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Antti Palola: Suomeen neuvoteltava laaja työmarkkinaratkaisu

STTK:n mielestä aktiivisen työvoimapolitiikan ja työllisyyspalveluiden resurssit pitää saada pohjoismaiselle tasolle.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan mukaan käyttökelpoinen työllisyyttä lisäävä toimi työmarkkinoiden työkalupakissa on laaja, kaikki toimialat kattava työmarkkinaratkaisu, johon työntekijä- ja työnantajapuoli yhdessä maan hallituksen kanssa sitoutuvat.

– Ajatteluni ei kaikkia miellytä. Se voisi silti olla avain seuraavan, epäilemättä haastavaksi muodostuvan työmarkkinakierroksen ratkaisemiseksi ja myös työllisyyden parantamiseksi, Palola kirjoittaa Verkkouutisten blogissa.

Valtioneuvoston keskiviikkona järjestämän Kasvun ja luottamuksen seminaarin on määrä aloittaa kolmikantainen valmistelu työpaikkojen lisäämiseksi.

Palolan mukaan on hyvä, että uudessa hallitusohjelmassa nostetaan aito ja toimiva kolmikantavalmistelu sille kuuluvaan kunniaan.

– Hallitusohjelman suurin epävarmuus ja haaste liittyy 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamiseen. Tavoite on erittäin kova ja sen täyttyminen edellyttää 60 000 uutta työllistä hallituskauden aikana.

– Kaiken takana on talouskasvu, joka riippuu maailmantaloudesta. Siihen puolestaan liittyy epävarmuustekijöitä, kuten yleisesti heikentynyt geopoliittinen tilanne ja kauppasota.

Suomen talouskasvun arvioidaan lähivuosina maltillistuvan. Palolan mukaan on silti myönteistä, että talouden yhtä kaikki arvioidaan edelleen lievästi kasvavan.

Hallitus toivoo työmarkkinajärjestöiltä esityksiä, jotka lisäävät työllisten määrää ja tukevat työllisyystavoitetta. Se on tarkoitus saavuttaa kahdessa vaiheessa työmarkkinajärjestöjen esityksillä ja hallituksen omilla toimilla.

– Valmistelun piiriin kuuluvat ainakin työttömyysturvan uudistaminen ja siihen liittyvät työvoimapoliittiset toimet, vaikeasti työllistettävien ryhmien työllisyyden parantaminen sekä paikallinen sopiminen.

Palolan mukaan hallituksen työllisyystavoite on saavutettava hyvinvointipalvelujen rahoituksen turvaamiseksi. Tilanne on kiperä, sillä ikärakenteestamme aiheutuvat ikäsidonnaiset menot jatkavat kasvuaan.

STTK:n mielestä tärkeintä on saada aktiivisen työvoimapolitiikan ja työllisyyspalveluiden resurssit pohjoismaiselle tasolle ja kohdentaa ne oikein.

– Erityistä huomiota tarvitsevat vaikeasti työllistyvät kuten ikääntyvät ja nuoret työntekijät, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat ja osatyökykyiset. Palkkatuen käyttöä on lisättävä ja karsittava sen käyttöön liittyvää tarpeetonta byrokratiaa.

Palolan mukaan Suomea vaivaa kahtalainen kohtaanto-ongelma, joka estää työllistymistä. Kohtaantohaaste liittyy työvoiman liikkuvuuteen ja osaamiseen.

– Liikkuvuutta voidaan edistää esimerkiksi korottamalla työmatkojen verovähennystä määräajaksi.

– Osaamista voidaan vahvistaa muutosturvaa parantamalla. Irtisanottujen ja työttömien oikeutta parantaa osaamistaan on vahvistettava. Työssä olevien osaamisvajeen parantamiseksi tarvitaan työn ohessa tapahtuvaa tietojen ja taitojen syventämistä ja laajentamista.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt