Antti Häkkänen. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Antti Häkkänen: Oikeusprosesseja kevennetään oikeusturvasta tinkimättä

Uudella lakiesityksellä pyritään lyhentämään tuomioistuinten käsittelyaikoja.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) esitteli oikeudenkäyntimenettelyjen keventämistä koskevan lakiesityksen tiistaina eduskunnassa.

– Oikeusvaltiossa tulee pyrkiä turvaamaan mahdollisimman hyvin jokaiselle kansalaiselle pääsy tuomioistuimeen. Tämä tavoite vaatii lukuisten eri näkökulmien huomioimista. Yksi tärkeä näkökulma on huolehtia siitä, että tuomioistuimille annetaan toiminnassaan riittävät mahdollisuudet järjestää toiminta ja työskentelytavat riittävän järkevästi.

Häkkäsen mukaan tuomioistuinten rajalliset resurssit tulisi käyttää mahdollisimman järkevällä tavalla.

– Keventämällä oikeusprosesseja turvataan sujuva oikeudenhoito ja mahdollistetaan tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviinsä. Tämä tavoite on kirjattu myös hallitusohjelmaan, Häkkänen toteaa oikeusministeriön tiedotteessa.

Tuomioistuinten käsittelyaikoja aiotaan lyhentää muun muassa joustavoittamalla ratkaisukokoonpanoja koskevia säännöksiä.

– Kokoonpanoja kevennettäisiin vain asioissa, joissa se voidaan tehdä vaarantamatta asianosaisten oikeusturvaa. Ratkaisukokoonpano määräytyy aina asian laadun mukaan. Myös videoyhteyden käyttöä lisäämällä voidaan tehostaa tuomioistuinten työtä sekä vähentää oikeudenkäyntien osapuolten matkustusta ja siten myös oikeudenkäyntien kustannuksia, Häkkänen toteaa.

Muutos lieventäisi syytetyn velvollisuutta olla henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä.

– Näin voidaan vähentää syytetyn poissaolosta johtuvia istuntojen peruuntumisia ja tästä aiheutuvia kustannuksia. Läsnäolovelvollisuuden lieventäminen siten tehostaisi ja nopeuttaisi rikosprosessia. Mutta vakavasta rikoksesta syytetyn vastaajan ja vangitun vastaajan olisi kuitenkin jatkossakin oltava pääsääntöisesti henkilökohtaisesti läsnä oikeudenkäynnin pääkäsittelyssä, Häkkänen sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt