Antti Häkkänen. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Antti Häkkänen: Kanta elpymisrahastoon ei ole lieventynyt

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajan mukaan ongelmat vähenevät vain muutoksilla.

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen mukaan perustuslakivaliokunnan aiemmin EU:n elpymisrahastosta antama lausunto on edelleen voimassa.

Perustuslakiovaliokunta on tehnyt asiasta erillisen kirjauksen tänään tiistaina pitämänsä kokouksen pöytäkirjaan. Pöytäkirjassa muun muassa todetaan, ettei neuvotteluissa esitettyjä muutosehdotuksia komission ehdotuksiin ole saatettu eduskunnan käsiteltäviksi miltään osin.

– Perustuslakivaliokunta päätti, että elpymisrahastoa koskeva vanha lausunto on voimassa kaikilta osin. Valiokunta ei siis lieventänyt kantaansa, Antti Häkkänen toteaa Twitterissä.

Perustuslakivaliokunta antoi 12. kesäkuuta lausunnon, jossa se katsoi, ettei EU:lle esitetty elpymisväline ole välttämättä kaikilta osin ole EU:n oikeuden mukainen. Valiokunta kiinnitti huomiota myös siihen, että Suomen vastuuta ja sen toteutumisen riskiä on mahdoton arvioida, koska se pitkän kestoajan vuoksi koostuu useista tulevaisuuteen sijoittuvista epävarmoista tapahtumista.

– Suomen vastuut eivät saa kasvaa ainakaan tavalla, joka voisi vaarantaa budjettisuvereniteetin tai valtion perustuslaillisten velvoitteiden toteutuminen, valiokunta totesi lausunnossaan.

– Valtioneuvoston ei tule sitoutua edistämään tai hyväksymään unionin nyt ehdotettua lainanottoa ja jäsenvaltion siihen kytkeytyvää vastuuta avustusmuotoisista tukivälineistä.

Antti Häkkäsen mukaan elpymisvälineen ”ongelmat voivat vähentyä vain, jos esitykseen tehdään muutoksia”.

– Oikeusvaltioperiaatetta on kunnioitettava vaikeissakin tilanteissa, Häkkänen toteaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt