Metsää Espoon Bodomissa. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

”Antaako hallitus kansallisen metsäpolitiikan EU:n käsiin?”

Jopa 13 hehtaarin pientiloille tulisi vaatimus raportoida metsiensä ilmastovaikutuksista 30 vuoden aikajänteellä.

Kokoomusedustajat vaativat hallitusta tekemään kaikkensa, jotta Suomen metsäpolitiikkaa heikentävät EU:n säädökset kaatuisivat.

EU-komissio julkaisi eilen ensimmäiset kestävän rahoituksen kriteerit erityisesti ilmaston näkökulmasta. Kyseessä on niin sanotut komission delegoidut säännökset, joihin ei voi tehdä enää muutoksia. Riittävä jäsenmaiden enemmistö voi kuitenkin vaikuttaa siihen, että säädökset eivät tule voimaan.

Kokoomuksen kansanedustajien Markku Eestilän, Janne Heikkisen ja Heikki Autton mukaan Suomen pitää määrätietoisesti puolustaa metsäpolitiikan pitämistä jatkossakin kansallisen päätäntävallan alla sekä panostaa kestävän metsätalouden ja puupohjaisen biotalouden edistämiseen EU:ssa.

– EU:n ehdotukset voivat johtaa suomalaisen metsätalouden rajaamiseen kestävien taloudellisten toimintojen luokittelun eli taksonomian ulkopuolelle. Alan olisi jatkossa vaikeampi saada rahoitusta, mikä uhkaisi siirtymää kohti biopohjaista kiertotaloutta, he toteavat.

– Hallituksen on estettävä ehdotukset, joissa Suomen metsät luettaisiin kestävän rahoituksen luokituksessa ei kestäviksi. Väärä luokitus vaikeuttaa investointien rahoitusta ja tutkimusta. Suomen metsätalous on kestävää ja metsistä saatavat tuotteet korvaavat fossiiliperäisiä tuotteita. Komission ehdotukset kestävän rahoituksen suhteen eivät ota huomioon Suomen biotalouden positiivisia ilmastovaikutuksia, Eestilä toteaa.

Kokoomusedustajien pitävät erittäin vahingollisena pientiloille asetettavaa tarkastelu- ja raportointivelvollisuutta. Edustajien mukaan ilmastovaikutuksen seuranta ja raportointi toimivat mainiosti nykylainsäädännön mukaisesti maatasolla.

Mikäli muutokset menevät läpi, niin jopa 13 hehtaarin pientiloille tulisi vaatimus raportoida metsiensä ilmastovaikutuksista 30 vuoden aikajänteellä.

– Tämä tarkoittaisi tuhansille suomalaisille lisää kustannuksia ja byrokratian kiemuroita. Siitäkin huolimatta, että olemme hoitaneet Suomessa metsiämme kestävästi jo vuosikymmenten. Mutta tätä ei tunnuta ymmärrettävän Brysselistä käsin, Heikkinen kommentoi.

Edustajat katsovat, että suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä heikentävät esitykset ovat täysin ristiriitaisia tilanteessa, jossa yhtiöt sulkevat paperikoneitaan.

Autto huomauttaa, että Suomessa ajetaan enemmän tuotantoa alas kuin tehdään uusia investointeja.

– Elämme raadollisessa maailmassa, jossa paperikoneita suljetaan siellä, missä kustannukset ovat liian korkeat. Aikooko hallitus turvata maamme kilpailukyvyn vai nieleekö se ilman taistelua taas yhden suhteettoman ja kustannuksia lisäävän esityksen? Vastauksen tulisi olla päivänselvä. Muuten saamme lukea jatkossa uutisia tuotannon alasajosta, hän toteaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt