Yleisen työttömyyskassan toimipiste. LEHTIKUVA/AKU HÄYRYNEN

Ansiopäivärahakulut laskivat viime vuonna yli 14 prosenttia

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön mukaan ansiopäivärahakulut laskivat viime vuonna 14,3 prosenttia edellisvuodesta.

Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna ansiopäivärahaa yhteensä 2,32 miljardia euroa.

Vuoden aikana ansiopäivärahaa saaneita oli hieman alle 300 000. Määrä laski 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Ansiopäivärahakulut laskivat toisena vuonna peräkkäin: vuonna 2016 ansiopäivärahakulut olivat viisi prosenttia edellisvuotta pienemmät.

Vuorotteluvapaan ehtojen kiristäminen ja enimmäiskeston lyhentäminen näkyy tilastoissa. Työttömyyskassat maksoivat vuorottelukorvausta vuonna 2017 yhteensä 42,6 miljoonaa euroa. Vuorottelukorvausten yhteissumma laski 56 prosenttia edellisvuodesta ja korvausta saaneiden määrä väheni kolmanneksella.

Työn vastaanottamiseen pitkän matkan päästä liittyviä matka- ja muuttokuluja korvaavaa liikkuvuusavustusta maksettiin hieman alle 2,2 miljoonaa euroa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt