Anne Berner. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Anne Berner: Taksien valvonta osoitti parannustarpeita

Ministerin mukaan taksiliikenteessä perusasiat ovat kohdallaan.

Helsingin poliisilaitos, liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä verohallinto järjestivät Helsingissä perjantaina taksiliikenteen yhteisvalvonnan. Päivän aikana tarkastettiin 111 liikenteessä olevaa taksia. Puutteita oli lähinnä luvanhaltijasta ja kuljettajasta annettavien tietojen osalta. Liikenneturvallisuuteen ja lupiin liittyvät asiat olivat pääosin kunnossa.

Liikenne- ja viestintäministeriö Anne Bernerin (kesk.) mukaan taksiliikenteen valvontapäivä osoitti, että palvelut toimivat pääasiassa hyvin. Hänen mukaansa valvonnassa esille tulleisiin ”puutteisiin on pureuduttava saman tien”.

– Liikennepalvelulaissa säädetään kuitenkin tiukat vaatimukset sille, että taksitoiminta on asiakkaalle turvallista ja luotettavaa ja että kaikki viranomaisvelvoitteet täytetään asianmukaisesti.  Nyt on tärkeää, että valvontaviranomaiset huolehtivat, että puutteet tulevat korjatuiksi. Liikennepalvelulaissa määriteltyjä pelisääntöjä on kaikkien alan yritysten ja kuljettajien noudatettava, Anne Berner korostaa tiedotteessaan.

Ministeri Berner pitää hyvänä toimintamallina sitä, että viranomaiset tekevät valvonnassa yhteistyötä.

– Näin saamme kattavan käsityksen taksiliikenteen toimivuudesta. Lisäksi näen tärkeänä, että valvonnan ohella viranomaiset antoivat tietoa uudesta sääntelystä.

Joulukuussa julkaistun liikennepalvelulain seurantaraportin mukaan liikennepalvelulain uudistus näytti lisänneen taksialalla toimivien yritysten ja kuljettajien määrää. Myös taksien tarjoamat palvelut ja hinnoittelumallit vaikuttavat monipuolistuneen.

– Liikennepalvelulaki ja taksisääntelyn uudistaminen sen osana liittyy liikennemarkkinoiden laajempaan muutokseen. Tarkoitus on varmistaa taksimarkkinan toimivuus, nostaa asiakkaiden tarpeet etusijalle ja tarjota toimialalle mahdollisuuksia luoda uusia palveluja, kertoo Berner lain tavoitteista.

Ministeri muistuttaa, että liikennepalvelulaki tuli voimaan alle vuosi sitten, joten johtopäätökset sen vaikutuksista pitkällä aikavälillä voidaan tehdä vasta myöhemmin.

Lain säätämisen yhteydessä eduskunta edellytti, että hallitus seuraa tiiviisti lakikokonaisuuden vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa toimiin sääntelyn muuttamiseksi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt