Anne Berner KSML:ssä: Yksityistä rahaa vauhdittamaan tiehankkeita

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) uskoo Keskisuomalaisen haastattelussa, että tieverkoston valtaväylien suuret parannushankkeet saataisiin käyntiin jo tällä hallituskaudella, jos lainsäädäntö mahdollistaisi niiden rahoittamisen osittain myös yksityisellä rahalla.

Liikenneministerin mukaan kysymys on pitkälti siitä, miten olemassa olevaa väyläverkostoa saataisiin osaksi valtion tasetta.

– Silloin olisi mahdollista hankkia ulkopuolista osarahoitusta esimerkiksi työeläkeyhtiöiltä, jotka ovat kiinnostuksestaan jo ilmoittaneet, Anne Berner sanoo.

– Se vaatisi jonkin verran muutoksia lainsäädäntöön ja poliittisen hyväksynnän, mutta se mahdollistaisi merkittävät investoinnit infrastruktuuriin jo tämän hallituskauden aikana, hän jatkaa.

Berner toivoo, että jo tällä vaalikaudella voitaisiin käynnistää 4-, 5- ja 2-tien mittavat korjausinvestoinnit. Pidemmällä aikavälillä uusi rahoitusmalli mahdollistaisi esimerkiksi junayhteyksien parantamisen.

Kommentit