RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Anna-Maja Henriksson: Sote-uudistuksen tavoitteet eivät täyty

RKP:n puheenjohtaja toivoo hallitukselta selkeitä laskelmia sote-uudistuksen vaikutuksista.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson epäilee, että hallitus ei saavuta sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita. Henrikssonin mukaan yhdenvertaisten sote-palveluiden ja eri hoitomuotojen paremman yhteensovittamisen lisäksi myöskään taloudelliset tavoitteet eivät ole toteutumassa.

− On hyvin vakavaa, kun Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa, että hallituksen sote- ja maakuntauudistukselle asettama 3 miljardin euron säästötavoite ei nykytiedon valossa ole realistinen, Henriksson sanoo tiedotteessaan.

Henriksson peräänkuuluttaa hallitukselta selkeitä ja uskottavia sote-laskelmia.

Henriksson myös muistuttaa, että Suomen terveydenhuolto on hyvin kustannustehokas kansainvälisissä vertailuissa.

− Erikoissairaanhoitomme on hyvin korkealla tasolla. Meillä ei ole varaa vaarantaa toimivaa kiireellistä ensihoitoamme, Henriksson sanoo.

Uusi sairaalatoiminnan keskittämistä ja laajaa ympärivuorokautista päivystystä koskeva laki astuu puolentoista kuukauden päästä voimaan. Silloin laaja ympärivuorokautinen päivystys keskitetään kahteentoista keskussairaalaan. Samalla pienemmiltä sairaalaloilta poistetaan oikeus suorittaa päiväkirurgisia toimenpiteitä, jotka vaativat anestesiaa.

Uudistus astuu voimaan ennen kuin eduskunta on päättänyt sote-uudistuksesta.

− Hallitukselta puuttuu kokonaisaiskuva siitä, miten sairaanhoito pitäisi järjestää Suomessa. Päivystys- ja keskittämisuudistuksen voimaansaattaminen ennen kuin kokonaisuus ja siihen liittyvä valinnanvapaus on valmis, ei ole kovin viisasta politiikkaa, Henriksson sanoo ja pelkää sen johtavan pidempiin leikkausjonoihin sekä siihen, että potilas joutuu väliinputoajaksi.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt