Anna-Kaisa Ikonen. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Anna-Kaisa Ikonen: Hallitus on tekemässä ison virheen

Kokoomusedustajan mukaan koulupsykologeja ei pidä sijoittaa kunnista sote-maakuntiin.

Kokoomuksen kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen pitää sosiaali- ja terveysministeriön kaavailemaa koulupsykologien ja -kuraattorien siirtoa kunnista sote-maakuntiin virheenä, jota ollaan toteuttamassa lasten ja nuorten kustannuksella. Se on hänen mukaansa riski uudelle katkoskohdalle palveluissa ja etäännyttäisi näitä palveluita kouluarjessa.

– Työ vaatii koulun ja alueen asiantuntemusta ehkäistessään mahdollisia mielenterveysongelmia ja puuttuessaan ongelmiin jo ennen, kuin ne ovat edes syntyneet. Avunsaannin ja palveluiden yhteys lasten ja nuorten kouluarkeen on kriittisen tärkeää, eikä niitä ei saisi etäännyttää enää yhtään enempää, Ikonen vaatii tiedotteessaan.

Joka vuosi perusasteelta valmistuu noin 6000 nuorta ilman riittäviä taitoja toiselle asteelle siirtymiseen.

Ikonen muistuttaa, että lapsuuden ja nuoruuden kokemukset ja silloin saadut lähtökohdat vaikuttavat tutkitusti pitkälle aikuisuuteen. Monien asiantuntijoiden mukaan ongelmien juurisyyt sekä tuen ja avun tarve olisi kyettävä tunnistamaan jo mahdollisimman varhain. Ikonen peräänkuuluttaa, että matalan kynnyksen helposti saatavilla olevat ja palveluketjussa tiukasti toisiinsa sidotut palvelut ovat kaiken lähtökohta läpi koko elämänkaaren.

– Kaikista tärkeintä ja vaikuttavinta lasten ja nuorten kannalta olisi se, että hallitus uusien hallinnonsiirtojen ja avunsaannin etäännyttämisen sijaan ymmärtäisi tarttua kiinni keinoihin tukea kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevia oppilaita. Ei riitä, että saamme mekaanisin keinoin siirrettyä oppilaita eteenpäin koulupolulla, vaan he tarvitsevat tukea ja ohjausta saadakseen kiinni opinnoista, Ikonen sanoo.

Ikonen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen vastattavaksi koulukuraattoreiden ja -psykologien riittävän resursoinnin takaamisesta ja oppilaiden ennaltaehkäisevän tuen vahvistamisesta.

– Lasten ja nuorten tuen tarve on kasvamassa, mutta uudistukset suuntavat resurssit vääriin paikkoihin. Uudet monimutkaiset hallinnontasot etäännyttävät palveluita lapsista ja nuorista, kun hallituksen tulisi nimenomaan vahvistaa ja tuoda palveluita lähemmäs oppilaiden arkea. Emme saa tyytyä yksinkertaisiin ratkaisuihin lasten ja nuorten kustannuksella, Ikonen toteaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt